Stacja Biblioteka - rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej - Chebziu

 Stacja Biblioteka Stacja Biblioteka

Zakres projektu obejmował modernizację i renowację zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej - Chebziu. Głównym celem podejmowanych działań inwestycyjnych w dzielnicy Chebzie było stworzenie warunków umożliwiających wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności społecznej członków społeczności zamieszkujących obszar rewitalizacji Chebzie - Nowy Bytom (Kaufhaus).

Realizacja projektu umożliwiła udostępnienie obiektu mieszkańcom miasta, a w szczególności dzielnicy Chebzie, na cele społeczne i kulturalne. Chebzie było jedyną dzielnicą miasta pozbawioną bezpośredniego dostępu do biblioteki. Kompleksowa rewitalizacja dworca polegała przede wszystkim na adaptacji wnętrza budynku pod bibliotekę. W tym celu w głównej hali powstała stalowa antresola ze szklaną balustradą, gdzie zlokalizowane zostaną regały biblioteczne oraz będzie się mieścić czytelnia. Na końcu holu głównego przy wykorzystaniu przeszkleń wydzielono przestrzeń pod wypożyczalnię, tam też znajduje się wejście na antresolę. Ponadto powstała sala animacyjna przystosowana do odbywających się już w budynku spotkań i prelekcji oraz kawiarnia.

Efektem rewitalizacji dworca jest trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji Chebzie - Nowy Bytom (Kaufhaus). Obok funkcji biblioteki, zabytkowy budynek zachował funkcję pasażerską. Będzie głównym punktem planowanego centrum przesiadkowego w dzielnicy Chebzie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Stacja Biblioteka Stacja Biblioteka Stacja Biblioteka Stacja Biblioteka Stacja Biblioteka Stacja Biblioteka Stacja Biblioteka