Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie

 Teren rekreacyjny Teren rekreacyjny

Projekt został zrealizowany dzięki środkom z funduszu PHARE ESC 2001 uzupełnionym o środki z budżetu miasta, województwa i państwa. Inwestycja obejmowała adaptację  części cieszyńskiego Zamku do nowych celów oraz wybudowanie nowoczesnego centrum w miejscu byłej oranżerii. Koszt prac przekroczył 12 mln zł,  czas realizacji wyniósł 13 miesięcy: od września 2003r. do października 2004r.

Inwestycja ma  w ciągu najbliższych  5 lat przynieść:  120 nowych miejsc pracy (w tym 30 w turystyce), 15 nowych firm (w tym 5 w turystyce) oraz 10 nowych produktów.

W zaadaptowanych i wybudowanych od podstaw budynkach 1 stycznia 2005r.  rozpoczął działalność Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Nowa komunalna jednostka jest unikalnym w skali kraju centrum przedsiębiorczości, którego zadaniem statutowym jest m.in. zwiększenie konkurencyjności śląskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wzornictwa przemysłowego. Ponadto do zadań statutowych Zamku należy: ochrona i popularyzacja rzemiosła artystycznego i ginących zawodów Śląska Cieszyńskiego,  rozwój turystyki i  prowadzenie działalności kulturalnej.

Nowa jednostka komunalna Cieszyna dysponuje m.in:

 • 2 salami ekspozycyjnymi o powierzchni ponad 700 m2,
 • 2 salami konferencyjnymi,
 • 4 pomieszczeniami warsztatowymi (ceramika, tkanina. nowe media, wzornictwo),
 • sceną na wolnym powietrzu,
 • pomieszczeniami dla Informacji Turystycznej i sklepu,
 • 12 pomieszczeniami biurowymi.

Ponadto w zaadoptowanych dla nowych celów budynkach zlokalizowano mały hotel i winiarnię.

Projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej całego regionu, prowadzona przez nową jednostkę działalność wpłynie na wzrost konkurencyjności śląskich firm.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zamek sztuki Informacja turystyczna Antresola Zamek Sztuki Baszta Ekspozycja w Oranżerii Ekspozycja Informacja turystyczna Oranżeria Sala konferencyjna w Oranżerii Sala konferencyjna w Zamku Sztuki Teren rekreacyjny