Rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie

 Rynek Orzegów Rynek Orzegów

Realizacja projektu zagospodarowania lokalnego rynku polegała na rewitalizacji kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Orzegów. Celem było wykreowanie nowej, atrakcyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej. Projektowana inwestycja zmieniła stan zagospodarowania centralnej części dzielnicy, określanej mianem mieszczańskiej perełki Śląska. Inwestycja swoim zasięgiem objęła obszar o wielkości blisko 8 tys. m², znajdujący się w centralnej części Orzegowa. Najważniejszą jej częścią była przebudowa terenu wokół kościoła pw. św. Michała Archanioła i terenu przy ul. Czapli, pomiędzy budynkiem Centrum Inicjatyw Społecznych a parkingiem. W ten sposób powstały połączone ze sobą dwie przestrzenie: tzw. plac górny - wokół kościoła oraz plac dolny - poniżej. Ich łącznikiem jest istniejąca skarpa, na której wybudowane zostały schody oraz specjalna pochylnia
dla osób niepełnosprawnych. Poprawa stanu technicznego istniejących elementów zagospodarowania, realizacja nowych urządzeń i podniesienie standardu rozwiązania przestrzennego, w efekcie stworzyło nowe ujęcie przestrzeni publicznej i umożliwiło realizację nowych dla tego obszaru aktywności społecznych, zdarzeń kulturalnych, spotkań mieszkańców i rekreacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Rynek Orzegów Rynek Orzegów Rynek Orzegów Rynek Orzegów Rynek Orzegów Rynek Orzegów