Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Błędowie

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Błędowie Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Błędowie

Celem projektu było stworzenie nowej, atrakcyjnej przestrzeni do nauki dla dzieci, którym w związku z reformą oświatową brakuje obecnie miejsca w istniejącej szkole.

Projekt obejmował rozbudowę istniejącej szkoły w ramach której zrealizowana została między innymi wielofunkcyjna sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-magazynowym, biblioteka, pracownie przyrodnicze, strefa administracyjna, pomieszczenia techniczne i pomocnicze oraz szatnia.

W zakres projektu weszło również uporządkowanie terenu przy szkole, budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i skocznią lekkoatletyczną, wykonanie placu zabaw oraz parkingów.Inspiracją dla wyrazu architektonicznego elewacji była Pustynia Błędowska.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Błędowie Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Błędowie Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Błędowie Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Błędowie