Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11

 Szpital Miejski Szpital Miejski

Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich podyktowana była koniecznością zwiększenia i unowocześnienia zaplecza medycznego, rozszerzenia zakresu świadczonych mieszkańcom usług medycznych oraz poprawy standardów istniejącej, niespełniającej wymogów prawnych dotychczasowej placówki szpitalnej. Na rozbudowie znacząco zyskała otaczająca kompleks szpitalny przestrzeń publiczna jako, że projektowany obiekt wypełnił lukę w zabudowie ulicy Kościuszki, wprowadził nową wartość do istniejącej tkanki urbanistycznej, utrzymując jednocześnie charakterystyczny pierwiastek charakteryzujący zabudowę śląską - klinkierowe elewacje. W efekcie kilkuletniego procesu projektowo-realizacyjnego powstał pięciokondygnacyjny obiekt, charakteryzujący się jasną, ceglano-kamienną elewacją w tonacji piaskowej, który stanowi rozpoznawalną cząstkę tej części miasta, wpisując się zarazem w europejskie standardy
w zakresie funkcjonalno-użytkowym.
Pomimo znacznej powierzchni i wiążącej się z tym kubatury (35 564 m3), zastosowanie zróżnicowanych materiałowo i kolorystycznie materiałów elewacyjnych, pozwoliło na wkomponowanie w tkankę miejską obiektu niegórującego nad otoczeniem. Stawiany od samego początku zamysł stworzenia możliwie jak najlżejszej i niedominującej bryły, zdaje się zostać osiągnięty. Nowy budynek szpitala, choć o wysokości 23 metrów i długości przekraczającej 70 metrów,
nie wpływa negatywnie na percepcję pierzei ulicy, stanowiąc zarazem naturalne jej dopełnienie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski