Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu

 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 13
Rozbudowa szkoły podstawowej nr 13 w Gliwicach była podyktowana potrzebami zwiększającej się liczby uczniów w gwałtownie rozbudowującej się dzielnicy Żerniki. Dzięki realizacji udało się odnowić i przebudować przestrzeń przedwejściową do szkoły. Istniejący budynek liczący już kilkadziesiąt lat jest nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z racji daty powstania oraz ze względu na zróżnicowanie poziomów wewnątrz. Rozbudowa szkoły dawała możliwość ułatwienia dostępu dla niepełnosprawnych do budynku istniejącego oraz zapewnienie właściwych pomieszczeń dostosowanych dla niepełnosprawnych. Poziom posadowienia nowoprojektowanego budynku dostosowano do istniejącego tak wejście mogło być realizowane łagodnymi naturalnymi pochylniami (pierwotnie po schodach). Poziom budynku z zewnątrz od strony tylnej jest w całości zrównany z terenem.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 13