Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich

 Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów

Realizacja inwestycji obejmowała I etap rewitalizacji zabytkowego budynku Pałacu Rheinbabenów w centrum Michałkowic, dzielnicy Siemianowic Śląskich, w zakresie wykonania, m.in.:
- remontu elewacji z wykonaniem tynków renowacyjnych
- remontu pokrycia i konstrukcji dachu oraz stropu poddasza
- izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- remontu tarasu i schodów zewnętrznych.

Pałac Rheinbabenów jest wpisany do Rejestru Zabytków decyzją ŚWKZ. Stanowi on oddział Siemianowickiego Centrum Kultury, a głównym jego zadaniem jest organizowanie i popularyzowanie zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
w sekcjach artystycznych, edukacyjnych i sportowych. Celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest zwiększenie aktywizacji społecznej i zapobieganie wykluczeniom społecznym lokalnych mieszkańców. W wyremontowanym
i przystosowanym do tego celu obiekcie będą realizowane usługi dla dorosłych - w ramach integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej tj. warsztaty, treningi, porady oraz wsparcie dzienne dzieci i młodzieży. Działania podejmowane
w Pałacu wpłyną na wzmocnienie aktywności społecznej osób zamieszkujących tereny zdegradowane, a także na wzmocnienie aktywności zawodowej nieaktywnych członków tej społeczności. Odrestaurowany obiekt pałacu wraz
z zrewitalizowanym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w jego otoczeniu służą jako miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów Pałac Rheinbabenów