Rewitalizacja skweru przy ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach

 Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach

Tematem opracowania projektowego było zagospodarowanie istniejącego zaniedbanego podwórka pod skwer wielofunkcyjny i nadanie tej przestrzeni funkcji rekreacyjnej przy zachowaniu parkowego charakteru.
Projekt zakłada zmianę linearnego i monotonnego w charakterze istniejącego deptaka w pełną meandrów parkową ścieżkę. Urozmaicenie kształtu ścieżki powoduje bardziej intensywne wykorzystanie terenu zachęcając do spacerów
i korzystania ze zlokalizowanych wzdłuż niej elementów zabawowo- rekreacyjnych oraz respektuje w pełni istniejący cenny drzewostan.

Zaprojektowano różnorodny program skweru - elementy placu zabaw, fitness oraz indywidualnie projektowane elementy małej architektury są przemieszane z atrakcyjną topografią oraz naturalnym parkowym charakterem miejsca. Urządzenia zabaw oraz urządzenia fitness celowo nie zostały zgrupowane w jednym miejscu ale rozproszone wzdłuż całej ścieżki tworząc z niej nierozerwalny element komunikacji i zabawy. Brak lokalizacji urządzeń w jednym miejscu neutralizuje efekt skupionego hałasu oraz wzmacnia atrakcyjność całej przestrzeni publicznej. Materiały z których wykonano urządzenia  oraz nawierzchnie  ( drewno, stal ocynkowana, beton ) miały być z założenia trwałe w użytkowaniu, pobudzać sensorykę odbiorców, edukować swoją prostotą oraz uzupełniać zielony potencjał parku.

Projekt zakładał nasadzenia zielni niskiej , jednakże w wyniku prac termomodernizacyjnych otaczających budynków zieleń został usunięta i ma być w najbliższym czasie odtworzona.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach Skwer na ul. Adamskiego i Koszarowej w Katowicach