Rewitalizacja podwórka metodą partycypacyjną w Rudzie Śląskiej – Wirku

Rewitalizacja podwórka Wirek Rewitalizacja podwórka Wirek

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, polegające na renowacji i rewitalizacji podwórka przy ulicach Juliana Tuwima i Odrodzenia w dzielnicy Wirek. Celem było podniesienia jakości przestrzeni wspólnej i aktywizacji społeczności lokalnej. Ważnym elementem projektu była partycypacja społeczna mieszkańców, poprzez współpracę w realizacji prac związanych z zagospodarowaniem otoczenia i urządzeniem zieleni. Realizacja rewitalizacji poprzedzona była cyklem warsztatów w terenie z mieszkańcami, którzy wskazywali na niedogodności i zwracali uwagę na problemy. Na tej podstawie opracowany został program renowacji, a następnie projekt, w ramach którego zrealizowany został zakres prac, obejmujący roboty dotyczące utwardzenia i odwodnienia terenu, budowy dojazdów, dojść, chodników, miejsc spotkań mieszkańców i placów zabaw z elementami małej architektury, oświetlenia terenu
oraz adaptacji i uzupełnienia istniejącej zieleni. Dzięki realizacji projektu nastąpiło ożywienie i odtworzenie więzi lokalnych oraz poprawie uległa jakość życia mieszkańców.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Rewitalizacja podwórka Wirek Rewitalizacja podwórka Wirek Rewitalizacja podwórka Wirek Rewitalizacja podwórka Wirek Rewitalizacja podwórka Wirek