Rewitalizacja pocynkowej hałdy w Rudzie Śląskiej – Wirku

 Góra Antonia Góra Antonia

Rewitalizacja pocynkowej hałdy w Rudzie Śląskiej jest udanym przykładem rozwiązań z zakresu zagospodarowania miejskich przestrzeni. Hałda w dzielnicy Wirek jest jednym z czterech zwałowisk pocynkowych w Rudzie Śląskiej i wyróżnia się tym, że znajduje się praktycznie w centrum miasta. Zajmuje obszar 6,5 ha i jest pozostałością po działającej w tym rejonie w okresie od I połowy XIX w. do 1925 roku hucie cynku Liebe – Hoffnung. Przy rewitalizacji po raz pierwszy
na taką skalę w kraju zastosowano wspomaganą fitostabilizację, czyli wprowadzenie do podłoża odpowiednich dodatków ograniczających biodostępność metali ciężkich oraz wysiew odpowiednio wyselekcjonowanych gatunków traw, które
nie pobierają zanieczyszczeń do części nadziemnej (zielonej).
Rudzka hałda jest też największym do tej pory tego typu obiektem, który ze zdegradowanego przeobrażony został w bezpieczną, zieloną przestrzeń publiczną. Rekultywację przeprowadzono na bazie badań naukowych oraz w konsultacji z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Dokonano stabilizacji powierzchni hałdy wraz z jej uformowaniem. Powstała sieć oświetlonych alejek spacerowych. Zainstalowane zostały liczne miejsca odpoczynku – ławki, hamaki oraz specjalne przestrzenne sześciany z zamontowanymi fotelami, duży plac zabaw, a także inne urządzenia zainstalowane w różnych częściach hałdy. Do tego zainstalowana została ścianka wspinaczkowa, a w północnej części hałdy utworzona została oświetlona górka saneczkowa. Ponadto wybudowany został tor do jazdy na BMX. Na szczycie zwałowiska utworzona została górka widokowa, gdzie, dzięki zainstalowanej lunecie, przy dobrej pogodzie można podziwiać Beskidy. U jej podnóża utworzone zostało duże zielone pole do gier oraz wydzielone miejsca do grillowania. Na terenie hałdy utworzona została ścieżka historyczna i edukacyjna. W północnej części zwałowiska zabezpieczony został fragment urwiska jako tzw. świadek historii. Dzięki temu można zobaczyć przekrój hałdy i poznać jak jest zbudowana.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Góra Antonia Góra Antonia Góra Antonia Góra Antonia Góra Antonia Góra Antonia Góra Antonia Góra Antonia Góra Antonia