Rewitalizacja Placu Zwycięstwa Kuźnia Raciborska

Rewitalizacja Placu Zwycięstwa Kuźnia Raciborska Rewitalizacja Placu Zwycięstwa Kuźnia Raciborska

W roku 2019 zakończono przebudowę placu Zwycięstwa - centralnego miejsca w Kuźni Raciborskiej.

Rewitalizacja Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej realizowana była przy udziale pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zakres prac obejmował: wymianę istniejącej nawierzchni z wykruszonego betonu na nawierzchnię z kostki granitowej, łupanej, w różnych odcieniach szarości oraz kolorze piaskowym, a w rejonie fontanny wzór róży wiatrów z płyt granitowych wraz z osadzeniem liter wskazujących strony świata; zabudowę elementów małej architektury w postaci zdroju miejskiego, betonowych ław i donic oraz koszy; montaż gabionów wypełnionych szkłem, wykonanie podświetlenia gabionów wraz z montażem latarni parkowych.

Wykonano również dojście do Dębu Katyńskiego znajdującego się na terenie placu Zwycięstwa. Zamontowano fontannę posiadająca dziewięć dysz oświetlanych lampami LED. Zrobiono również poidełko dla zwierząt.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Rewitalizacja Placu Zwycięstwa Kuźnia Raciborska Rewitalizacja Placu Zwycięstwa Kuźnia Raciborska Rewitalizacja Placu Zwycięstwa Kuźnia Raciborska Rewitalizacja Placu Zwycięstwa Kuźnia Raciborska