Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień w Rybniku

Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień w Rybniku Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień w Rybniku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu to głęboko zakorzenione w świadomości mieszkańców miejsce rekreacji i odpoczynku. Ośrodek ma długą historię i oferuje szerokie możliwości spędzania wolnego czasu jak: wodny plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu, korty tenisowe czy boiska do piłki plażowej i nożnej.

Kluczowym elementem rewitalizacji tego terenu była jednak przeprowadzona w 2019 roku renowacja byłej niecki basenowej i utworzenie naturalnego kąpieliska wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Całość prac na terenie ośrodka odbywała się na zasadzie remontu istniejącej infrastruktury. Utworzenie naturalnego kąpieliska było możliwe dzięki tzw. „czystej wodzie”, która jest efektem inwestycji w kanalizację. Wykorzystanie istniejącej niecki basenowej pozwoliło również na znaczną redukcję kosztów realizacji (przed decyzją o przystąpieniu do inwestycji została dokonana ocena stanu technicznego urządzeń wodnych oraz grobli, stworzono szczegółowy harmonogram prac, projekt zagospodarowania terenu, dokonano uzgodnień co do rodzaju prac, czasu ich trwania i kosztów).

Prace zrealizowane w 2019 roku obejmowały budowę plaży od strony wschodniej, budowę tzw. plaży suchej w miejscu byłego brodzika, przygotowania powierzchni pod podesty widokowe, wymianę elementów komory na tarasie WOPR oraz poniżej kąpieliska, a także stworzenia ciągów pieszo-rowerowych. Remont dotyczył także elementów małej architektury (ławki, balustrady), roślinności wraz z nasadzeniami oraz prac związanych z oświetleniem terenu.

Projektowane zagospodarowanie wpisuje się w naturalny charakter kąpieliska. Całość prac ma na celu stworzenie w Kamieniu bazy wypoczynku weekendowego ale też tego w dni powszednie.

Na rewitalizację tego obszaru od dawna oczekiwali przedstawiciele lokalnych społeczności, dla których miejsce to stało się punktem integracji. Dzięki skomunikowaniu terenu ścieżkami rowerowymi z resztą miasta łatwy dojazd do ośrodka zyskali pozostali mieszkańcy miasta.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień w Rybniku Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień w Rybniku Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień w Rybniku Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień w Rybniku Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień w Rybniku Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień w Rybniku Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień w Rybniku