Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim- adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej

Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim- adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim- adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20

Przedmiotem projektu była rewitalizacja budynku dworu wraz z otoczeniem. Zakres projektu obejmował:

 • przebudowę budynku, zmianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego;
 • adaptację dworu na budynek użyteczności publicznej;
 • wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych;
 • zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, bruki, zieleń, muszla koncertowa, altana, mała architektura).

Zrewitalizowany obiekt został udostępniony na cele społeczno-kulturalne. Realizowane tam są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo zostanie tam uruchomiony Klub Seniora.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim- adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim- adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim- adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim- adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim- adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20