Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach

Przedsięwzięcie pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach było kompleksowym działaniem mającym na celu rozwijanie ogólnodostępnej przestrzeni do kontaktów międzypokoleniowych, która zaspokajałaby potrzeby w sferze rekreacji i wypoczynku poszczególnych grup wiekowych od dzieci, poprzez młodzież, osoby dorosłe stwarzając również warunki dla osób starszych. Zagospodarowanie parku miało poprawić jakość tej przestrzeni publicznej i zachęcać do wspólnego spędzania czasu w trybie zabawy, poprzez wspólną naukę historii miasta, eksponując jego walory przyrodnicze w pobliżu miejsca zamieszkania, dając możliwość podejmowania aktywności w towarzystwie rodziny lub znajomych, bez rywalizacji, w przyjemnej niezobowiązującej atmosferze umożliwiającej relaks i odprężanie. Dotychczas park miejski był luką komunikacyjną pomiędzy mieszkańcami północnej i południowej dzielnicy miasta, dlatego podjęto wyzwanie aby to zmienić.

Inwestycja została wykonana w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu powstał ogrodzony plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową i tyrolką, pergola oraz linarium, a także dwa stanowiska do gry w „chińczyka” i warcaby/szachy. Dodatkowo zamontowano nowe ławki oraz kosze na śmieci.

W ramach drugiego etapu prac w Parku Miejskim poddano rewaloryzacji 5,24 ha terenów zielonych poprzez pielęgnację istniejącej zieleni i drzewostanu, jak i wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów. Wzdłuż drogi wojewódzkiej powstała bariera dźwiękochłonna z 92 grabami pospolitymi a nad uporządkowanym ciekiem wodnym powstała ścieżka edukacyjna z 15 tabliczkami informacyjnymi zawierającymi ogólne informacje geograficzne, klimatyczne oraz opis gatunków nietoperzy, ptaków, drzew i roślinności występujących na terenie parku.     Dodatkowo wybudowano alejki spacerowe, i wyznaczono trasy do nordic walking oraz dla rolkarzy. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, oświetlenie parkowe LED, grill-pointy i elementy małej architektury. Ważnym elementem projektu był również nowoczesny, doskonale wyposażony wybieg dla psów, półautomatyczna toaleta oraz monitoring zapewniający bezpieczeństwo.

Rewitalizacja Parku Miejskiego stała się doskonałą okazją, aby nadać nowe oblicze bezpośrednio sąsiadującemu skwerowi przy ul. Powstańców Śląskich zlokalizowanemu w strefie zabytkowej, dlatego inwestor przewidział jego modernizację. W ramach tych prac wymieniono nawierzchnię brukową, zamontowano ławki parkowe oraz wybudowano schody terenowe, które prowadzą do parku. Dzięki temu zabiegowi skwer stał się łącznikiem pomiędzy parkiem a historycznym układem urbanistycznym miasta. Atrakcyjność tego miejsca podniósł fakt umieszczenia zapomnianego zbudowanego z piaskowca kamienia milowego, odnalezionego w przydrożnym rowie przy ul. Powstańców Śląskich przez lokalnych pasjonatów historii.

Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej Park Miejski w Pyskowicach zyskał nowe, wyraziste oblicze, a mieszkańcy Gminy oraz okolic zyskali kolejne, ciekawe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dobrze utrzymana zieleń miejska podniosła jakość życia mieszkańców, zmniejszyła poziom zanieczyszczenia powietrza i hałasu i poprawiła estetykę miejsca zamieszkania. Projekt przyczynił się także do lepszej edukacji ekologicznej m.in. poprzez zamontowanie infrastruktury edukacyjnej umożliwiającej prowadzenie zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży.

Operacja zwiększyła atrakcyjność turystyczną obszaru poprzez wyeksponowanie i przybliżenie mieszkańcom i turystom zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Parku Miejskiego, w tym kilkunastu pomników przyrody oraz sąsiadującej zabytkowej części miasta. Ponadto przedsięwzięcie poprzez popularyzację czynnej rekreacji i sportu zwiększyło udział mieszkańców w uprawianiu aktywnych form wypoczynku.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach