Przebudowa Placu Wolności w Tarnowskich Górach

 Plac Wolności Plac Wolności

Założeniem projektu Placu Wolności było uporządkowanie terenu poprzez utwardzenie placu, wprowadzenie elementu małej architektury, zieleni, tak aby plac stał się miejscem odpoczynku i wytchnienia dla mieszkańców oraz odwiedzających miasto Tarnowskie Góry.
W projekcie założono utwardzenie placu kostką betonową w pięciu kolorach tj.: w kolorze bardzo jasnoszarym, jasnoszarym, ciemnoszarym, grafitowym i piaskowym w różnych kierunkach : półkoliście, po łuku i prostopadle.
Zaprojektowano oświetlenie - lampy stojące i ziemne.

Zamierzenie projektu zostało zrealizowane. Plac Wolności stał się miejscem odpoczynku chętnie uczęszczanym nie tylko przez mieszkańców.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plac Wolności Plac Wolności Plac Wolności Plac Wolności