Przebudowa boiska piłkarskiego KS „Silesia” przy ul. Dzierżonia w Bytomiu

 Boisko piłkarskie Boisko piłkarskie

Celem jest propagowanie sportu i aktywności ruchowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zakres prac obejmował między innymi: przebudowę boiska do piłki nożnej z podbudową, odwodnieniem oraz nową nawierzchnią z trawy syntetycznej. Nawierzchnia boiska uzyskała certyfikat FIFA Quality Pro.

Boisko posiada pole gry  o wymiarach 68mx105m. Na obiekcie zamontowano piłkochwyty z siatki polipropylenowej, 2 bramki turniejowe,  4 bramki treningowe, trybuny z siedziskami  dla kibiców oraz oświetlenie boiska o natężeniu 200 luxów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Boisko piłkarskie Boisko piłkarskie Boisko piłkarskie Boisko piłkarskie Boisko piłkarskie Boisko piłkarskie Boisko piłkarskie Boisko piłkarskie