Przebudowa Rynku w Tarnowskich Górach

 Rynek Rynek

Idea przebudowy płyty Rynku narodziła się w roku 2003.

Wydział Architektury Urzędu Miejskiego przygotował w lutym 2004 r. projekt koncepcyjny przebudowy, dokumentacja techniczna wykonana została przez jednostkę projektową, wyłonioną w przetargu. Głównym celem było poprawienie stanu technicznego płyty (poprzednia była zużyta i niebezpiecznie śliska) jej wymianę na nawierzchnię z materiału naturalnego (kostka granitowa w 2 kolorach), założenie nowego stylowego oświetlenia, co spowodowało utworzenie obszernego placu zbornego dla mieszkańców Tarnowskich Gór i ich gości przy okazji np. Dni Gwarków, festynów, uroczystości rocznicowych, uroczystych apeli, mszy polowych itp.

Innym celem było ożywienie Rynku do godzin wieczornych (zwłaszcza latem) poprzez instalację kawiarenek letnich. Całość uzupełniają maszty flagowe i ławki do wypoczynku.

Roboty budowlane poprzedzone zostały badaniami archeologicznymi, które m.in. dały odpowiedź na szereg pytań dotyczących początków powstania miasta.

Inwestorem, a zarazem darczyńcą nowej płyty Rynku była firma dzierżawiąca płytę na podstawie odpowiedniej umowy. Prace budowlane zostały wykonane pomiędzy wrześniem i grudniem 2004 roku.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Rynek Rynek Rynek Rynek Rynek