Lodowato w Tychach

Budynek usługowy Lodowato w Tychach. Zdjęcie zrobione podczas dnia  funkcjonowania kawiarni. Po lewej stronie widać grupę wysokich drzew, na ich tle lampa uliczna. Na pierwszym planie utwardzony plac z stolikami i krzesłami ogrodowymi, przy których siedzą ludzie, w tle budynek kawiarni, w kształcie stodoły umieszczonej na cokole. Zdjęcie
Projekt rozbudowy budynku gastronomicznego w Tychach. Niewielka narożna działka w otoczeniu istniejącej zabudowy mieszkaniowej stanowiła dla nas nie lada wyzwanie. W kontekście prowadzonej działalności, jej ogromną zaletą jest dobra ekspozycja na otoczenie, oraz bliskie sąsiedztwo bardzo popularnego ośrodka wypoczynkowego, jaki znajduje się przy jeziorze Paprocany w Tychach. Uznaliśmy, że kontekst otoczenia oraz ekspozycja są dwoma najważniejszymi zagadnieniami, które musimy ze sobą połączyć, aby możliwie maksymalnie wykorzystać zastane miejsce. Rozejrzeliśmy się po okolicznej zabudowie domów jednorodzinnych o zróżnicowanych kształtach ich brył oraz dachów, a także różnych tonacjach elewacji. Stworzyliśmy koncepcję, gdzie całą funkcję sprzedaży, produkcji, a także biurową zlokalizowaliśmy w dwóch bryłach nawiązujących swym kształtem do okolicznych zabudowań. Dodatkowym rozwiązaniem, które tak bardzo wyróżniło ten projekt jest prosty, wykończony cięto-ciągnioną czarną siatką cokół, na którym ustawiliśmy dwa „domki”. Rozdzielenie bryły budynku ma swoje odzwierciedlenie w podziale na poszczególne funkcje. W kontraście do nietypowego, zróżnicowanego kształtu całości i jego pozornego skomplikowania, postawiliśmy na jednolite, ale wysokiej jakości materiały wykończeniowe. Postąpiliśmy konsekwentnie i każdą bryłę okryliśmy w całości, dbając o zminimalizowanie detalu i ukrywając wszelkie drugorzędne elementy, a nawet niektóre okna. Projekt Lodowato jest odpowiedzią na bezkompromisowe połączenie wielu pozornie niemożliwych do zespolenia zagadnień w projektowaniu: pomysłu, wymagań inwestora, funkcjonalności, a także kompozycji z przestrzenią.
współpraca: Sergiusz Waluda - Rozmus
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Budynek usługowy Lodowato w Tychach. Zdjęcie robione dronem. W centralnej części zdjęcia widoczny budynek umieszczony na cokole, przed nim na utwardzonym placu miejsca do siedzenia, stoliki i krzesła, nad jednym stolikiem rozwieszone są płócienne trójkątne żagle. Budynek usługowy Lodowato w Tychach. Zdjęcie zrobione w kierunku narożnika drewnianej stodoły na tle nieba. Na pierwszym planie utwardzony plac z rozstawionymi meblami ogrodowymi dla klientów. Po lewej stronie widoczna grupa wysokich drzew i zaparkowane auta. Budynek usługowy Lodowato w Tychach. Na pierwszym planie dwoje ludzi przechodzących przez jezdnie. W tle widoczny budynek w postaci dwóch stodół. Przy stolikach ustawionych przed budynkiem i wewnątrz budynku widać klientów kawiarni. Budynek usługowy Lodowato w Tychach. Zdjęcie zrobione podczas dnia  funkcjonowania kawiarni. Po lewej stronie widać grupę wysokich drzew, na ich tle lampa uliczna. Na pierwszym planie utwardzony plac z stolikami i krzesłami ogrodowymi, przy których siedzą ludzie, w tle budynek kawiarni, w kształcie stodoły umieszczonej na cokole.