Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Centrum Przesiadkowe nocą. Na pierwszym planie widoczny zabytkowy schron wojskowy. W głębi przeszklony tunel i budynek Centrum oraz fragment wieży ciśnień. Zdjęcie
Gliwickie Centrum Przesiadkowe powstało na dawnych terenach kolejowych po północnej stronie dworca PKP. To jedna z największych tego typu inwestycji na południu Polski, łącząca transport koleją z liniami autobusów miejskich, metropolitalnych i regionalnych, a docelowo też dalekobieżnych i międzynarodowych. Umowę na budowę Centrum Przesiadkowego Miasto Gliwice podpisało w sierpniu 2020 r. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia m.in.: a) przebudowano dotychczasowy tunel pod torami kolejowymi, łączący gliwicki Dworzec Kolejowy z ul. Tarnogórską; b) wybudowano zespół dworcowy do obsługi pasażerskiej – nowoczesny budynek dworca autobusowego wraz z zadaszeniem o pow. ok. 15 tys. m2 nad zatokami autobusowymi oraz budynek pomocniczy dla obsługi pasażerskiej; c) wybudowano nowy odcinek podziemnego przejścia, łączący dotychczasowy tunel ze strefami naziemnymi na terenie Centrum Przesiadkowego poprzez schody, chodnik ruchomy oraz windę; d) na zadaszeniu budynku dworca autobusowego zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 320 kW, której celem jest pokrycie potrzeb własnych Centrum Przesiadkowego w energię elektryczną; e) stworzono nowy, wewnętrzny drogowy układ komunikacyjny wraz z miejscami postojowymi (ok. 150 miejsc postojowych) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną; f) rozbudowano i połączono ul. Toszecką oraz ul. Składową; g) przebudowano fragment ul. Tarnogórskiej, zapewniając dojazd do Centrum Przesiadkowego, poprzez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Dodatkowo wykonano szereg robót towarzyszących, jak chociażby remont wieży ciśnień, montaż płyt z betonu fotokatalitycznego na ścianach muru oporowego, przebudowę i budowę podziemnych sieci terenu, budowę dróg rowerowych i infrastruktury rowerowej (boksy rowerowe, zadaszenia, stojaki, punkt naprawy rowerów.

Na terenie kompleksu zadbano o zagospodarowanie terenu zielenią. Posadzono m.in.: ok. 130 drzew różnych gatunków, 9 tys. krzewów oraz ponad 400 pnączy. Obiekt Centrum Przesiadkowego dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a zastosowane rozwiązania były konsultowane z przedstawicielami np.: Polskiego Związku Niewidomych w Gliwicach. Inwestycję realizowało przez 27 miesięcy konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. Realizacja Centrum Przesiadkowego w Gliwicach pozwoliła na podniesienie atrakcyjności niegdysiejszych terenów kolejowych i przemysłowych, których nie użytkowano od lat. Inwestycja ta dała im nowe życie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Widok wiaty autobusowej. Na pierwszym tle para z dzieckiem w wózku na tle autobusu miejskiego. Widok wnętrza budynku Centrum Przesiadkowego. Widoczne zejście do tunelu oraz schody, prowadzące na pierwsze piętro. Widok Centrum Przesiadkowego nocą. W tle widoczna podświetlona wieża ciśnień. Na pierwszym planie ścieżka rowerowa oraz schody. Centrum Przesiadkowe nocą. Na pierwszym planie widoczny zabytkowy schron wojskowy. W głębi przeszklony tunel i budynek Centrum oraz fragment wieży ciśnień.