Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 przy ul. S. Okrzei 16 w Gliwicach - budowa budynku przedszkola

Widok na patio nowego przedszkola. Drewniane ławki i trawnik otoczone przeszklonymi ścianami obiektu. W tle ceglany budynek szkoły. Zdjęcie
Inwestycja miała na celu rozbudowę budynku szkoły o 6-oddziałowy obiekt przedszkolny, obejmujący sale zajęć z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami magazynowymi, salę zajęć ruchowych oraz zaplecze do wydawania posiłków. Ponadto hol, szatnia, korytarze, gabinety, zaplecze administracyjne i socjalne, pomieszczenia pomocnicze i magazynowe. Inwestycja obejmowała również zagospodarowanie terenu - budowa placu zabaw, chodników, ciągów komunikacyjnych wraz z parkingiem.
W efekcie realizacji przedsięwzięcia powstało sześciooddziałowe przedszkole wraz z wydzielonym placem zabaw, obejmujące:
- sześć sal przedszkolnych wraz z przylegającymi węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami technicznymi,
- powstały salki do zabaw ruchowych i odnowiono dwie sale sportowe,
- zmodernizowano i rozbudowano zaplecze sanitarno-szatniowe,
- wydzielono pomieszczenia przyjęcia cateringu z wydawką,
- powstały pomieszczenia socjalne z toaletą, holem wejściowym, szatnią, gabinetem pedagoga oraz salą integracji sensorycznej.
W całym nowo powstałym segmencie przedszkolnym nie ma progów i innych barier architektonicznych, które utrudniałyby poruszanie/przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest w pełni przystosowany do ich potrzeb. Czynności odbiorowe rozpoczęto 8 grudnia 2022 r. Koszty całej inwestycji: 13.484.995,79 zł.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Sala przedszkolna z dużymi oknami, przez które wpada światło słoneczne. Widoczne stoliki i krzesełka dla dzieci. Widok na patio nowego przedszkola w słoneczny dzień. Na pierwszym planie drewniane ławki i trawnik, w głębi przeszklona ściana budynku. Widok przedszkola na tle panoramy miasta. Widoczny sąsiedni budynek szkoły oraz zespołu boisk, służących dzieciom i młodzieży. Widok na patio nowego przedszkola. Drewniane ławki i trawnik otoczone przeszklonymi ścianami obiektu. W tle ceglany budynek szkoły.