Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej

Zielony plac. Na pierwszym planie klomb z posadzonymi roślinami. Dalej betonowe alejki, obok nich drewniane ławki i kosze. Teren częściowo zacieniony przez wysokie drzewa. Kilka osób w oddali siedzi na ławkach. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Zdjęcie
Cel realizacji: Poprawa jakości zagospodarowania placu utworzonego w 1929 r. z okazji 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Udostępnienie miejsca odpoczynku odpowiadającego współczesnym potrzebom mieszkańców. Opis realizacji: Efektem prac jest przestrzeń łącząca cechy otwartego placu miejskiego z parkiem o powierzchni prawie 7 tys. m2. Istniejący drzewostan został zaadaptowany do nowej przestrzeni. Szpalery drzew od wschodniej i zachodniej strony placu zostały wzbogacone o nowe nasadzenia, które w przyszłości wytłumią dźwięk dobiegający z ruchliwej ulicy Karola Goduli. Zakres inwestycji obejmował również budowę lokalu gastronomicznego wraz z ogólnodostępną toaletą, budowę fontanny, stojaków rowerowych, słupa ogłoszeniowego oraz wymianę ławek i koszy na śmieci. Zainstalowane zostało również nowe oświetlenie z energooszczędnymi oprawami LED. Przeprowadzone były też prace konserwatorskie i restauratorskie istniejących kwietników oraz pomnika św. Jana Nepomucena. Na wyremontowanym placu stanęła ławeczka Karola Goduli z rzeźbą przedstawiającą postać legendarnego przemysłowca. Zainstalowana została też granitowa kula poruszana wodą pod ciśnieniem, na której naniesiono kontury wszystkich kontynentów z wyraźnym wskazaniem Rudy Śląskiej. Wszystkie nowe rozwiązania konsultowane były z mieszkańcami podczas warsztatów, m.in. w ramach projektu „Mikroprzestrzenie miejskie 2016”, który był wspólnym przedsięwzięciem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz katowickiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Część z nich była pomysłami samych mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł 5,6 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel 4,5 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Na pierwszym planie wysoki betonowy pomnik św. Jana Nepomucena. Przed pomnikiem dwa czarne cokoły, wiązanka kwiatów. Plac z wieloma drzewami, trawnikami. Chodniki betonowe, kosz na śmieci. Po prawej stronie w oddali mała fontanna. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego Na pierwszym planie fontanna - woda tryska z kilkunastu dysz na poziomie gruntu. Po lewej stronie prosty budynek z przeszkleniami, obok stoliki z krzesłami. Po prawej stronie w oddali zieleń, drzewa, przechodnie. W oddali budynki. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Zielony plac. Po prawej stronie stoi ciemny prosty budynek z przeszklonymi szybami. Po lewej stronie zieleń - kwiaty, trawnik, drzewa. W tle grupa osób, rowery, wózek dziecięcy, kamienice, przystanek autobusowy. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Zielony plac. Na pierwszym planie klomb z posadzonymi roślinami. Dalej betonowe alejki, obok nich drewniane ławki i kosze. Teren częściowo zacieniony przez wysokie drzewa. Kilka osób w oddali siedzi na ławkach. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego.