Planty im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego w Dąbrowie Górniczej

Dzieci bawiące się w wodzie tryskającej z węża strażackiego. Zdjęcie
Planty im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego to zielone płuca centrum Dąbrowy Górniczej. Dzięki remontowi i rewitalizacji, planty zyskały nowy układ alejek, wydzieloną drogę rowerową, łączącą się z drogami prowadzącymi do centrów przesiadkowych w centrum i w dzielnicy Gołonóg oraz z powstającą ścieżką wzdłuż al. Piłsudskiego i ul. Królowej Jadwigi. Chodniki i nowe ciągi piesze wraz z poszerzoną główną aleją zostały wyłożone kostką, natomiast przecinające ją ścieżki nawierzchnią mineralną. Aby poprawić dostępność plant, również dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwiększono liczbę przejść dla pieszych oraz zastosowano konstrukcję wymuszającą spowolnienie ruchu. Całość została wzbogacona o ławki, kosze na śmieci oraz nowoczesne oświetlenie. W północnej części plant został ulokowany ogrodzony wybieg dla psów. Wszystkie prace to efekt projektu „Rodzinne Planty” zgłoszonego przez Magdalenę Wąsik i Kamila Kiernożyckiego w Budżecie Obywatelskim w Dąbrowie Górniczej w 2020 roku. Kształt projektu został wypracowany z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych. Jest to przestrzeń, na którą znaczący wpływ mieli mieszkańcy, a pod uwagę zostały wzięte ich faktyczne potrzeby i oczekiwania. Koszt projektu to ponad 4 mln zł. Zwieńczeniem prac były nasadzenia zieleni. Ponad dwieście dębów, jesionów, klonów, brzóz, lip i ozdobnych grusz, trzy tysiące krzewów – głównie dereni i tawuł – w tym hortensji w strefie wejściowej. Dopełnieniem są ozdobne trawy, które zapewniają bogatą bioróżnorodność oraz są gatunkami nieinwazyjnymi. Po ukończeniu rewitalizacji Planty stały się pięknym miejscem odpoczynku i spotkań mieszkańców. W tej przestrzeni uwielbiają spędzać czas starsi i młodsi mieszkańcy. Tędy wiedzie popularna ścieżka rowerowa w kierunku jeziora Pogoria III i parku Zielona.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Dzieci bawiące się w wodzie tryskającej z węża strażackiego. Dmuchany zamek dla dzieci, ujęcie z góry, lato, dzieci bawią się w zamku. Wokół ławeczki, na których siedzą ludzie. Ujęcie z góry na jesienne planty, krajobraz po deszczu. Ławki ustawione wzdłuż alejki, ścieżka rowerowa, po obydwóch stronach plant zaparkowane samochody. Planty podczas pikniku rodzinnego. Na pierwszym planie starsza kobieta z podpórką rehabilitacyjną, w tle dzieci i dorośli kupujący popcorn i watę cukrową. Świeci słońce.