Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gliwicach - modernizacja budynku

Sala koncertowa. Na pierwszym planie fortepian stojący na scenie. W tle kilkadziesiąt foteli tworzących widownię. Zdjęcie
Zmodernizowany na potrzeby PSM zabytkowy budynek przy ul. Księcia Ziemowita 12 składa się z dwóch pięter i trzech segmentów. Powstały tam wygodne i funkcjonalne sale dydaktyczne, sale prób dla orkiestry i chóru, nowoczesna winda dla osób z niepełnosprawnościami, pozwalająca na transport sprzętu muzycznego, a także biblioteka. Aranżowana jest też sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia, mogąca pomieścić na widowni 300 słuchaczy. Najcięższe i najdłużej trwające były roboty budowlane – m.in. wzmacnianie fundamentów i konstrukcji dachu, wymiana stropów, okien i drzwi, budowa nowoczesnej windy, pieczołowita renowacja tynków, cegieł i klinkierów, przebudowa układu sal, którym nadano zupełnie nowe funkcje. Prace wykończeniowe prowadzono w segmencie na tyłach szkoły, w budynku sali koncertowej. W tym czasie doczyszczano jego elewację, wykonano parkiety i podwieszane sufity, ułożono płytki i akustyczne okładziny ścienne. Elementy akustyczne pojawiły się także na suficie sali koncertowej. Podobnie jak w głównym budynku szkolnym, w sali koncertowej zamontowano instalację audio-wideo i technologie niezbędne do obsługi sceny. Zainstalowano pasywny system nagłośnienia frontowego (dwa głośniki szerokopasmowe zawieszone po dwóch stronach nad krawędzią sceny, dwa głośniki niskotonowe pod sceną, wielokanałowy wzmacniacz mocy plus aktywne monitory odsłuchowe), mające zapewnić krystaliczny dźwięk roznoszący się równomiernie po widowni podczas wszystkich wydarzeń artystycznych.
Prace porządkowe i poprawkowe zostały przeprowadzone również na szkolnym dziedzińcu, gdzie powstały chodniki i 61 miejsc postojowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Nad całością, realizowaną ze środków budżetu miasta przez firmę Milimex SA z Siemianowic Śląskich oraz gliwicką spółkę Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest-Complex” (inżynier kontraktu), czuwał konserwator zabytków. Jednostką projektowania inwestycji była firma Instal-Tech Marcin Marzec. Koszt przebudowy wyniósł ok. 27 mln zł.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Sala prób w szkole muzycznej. Na zdjęciu widoczne statywy oraz instrumenty muzyczne: bębny, werbel, dzwonki koncertowe. Sala koncertowa. Na pierwszym planie widoczne dwa ustawione równolegle fortepiany. W tle fotele dla widzów. Sala koncertowa. Na pierwszym planie fortepian stojący na scenie. W tle kilkadziesiąt foteli tworzących widownię. Widok na budynek szkoły muzycznej. Na pierwszym planie widoczny dobudowany, naziemny łącznik pomiędzy budynkiem i salą koncertową.