Zagospodarowanie terenu skweru nad DTŚ w Gliwicach

Widok o zachodzie słońca. Lampy oświetlają widok alejki. Na pierwszym planie trzy ławki, wokół kwiaty i drzewa. W tle budynki centrum Gliwic. Zdjęcie
Skwer Europejski to przykład dobrze wykorzystanej przestrzeni miejskiej, która powstała nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej. Urządzono tam atrakcyjne miejsce do wypoczynku, izolujące mieszkańców od uciążliwości ruchu samochodowego i zapewniające wytchnienie wśród zieleni. Zgodnie z koncepcją, skwer nad DTŚ jest wielobarwną i zróżnicowaną przestrzenią, głównie dzięki rozmaitym gatunkom roślin. Nasadzono na nim ponad 60,6 tys. roślin: 127 drzew, 2377 krzewów, 25 973 bylin, 31 910 roślin cebulowych i 220 pnączy. Dzięki zastosowaniu podwyższonych rabat zwiększono miąższość podłoża i wprowadzono na teren skweru drzewa oraz krzewy. Tym samym powstała atrakcyjna przestrzeń do wypoczynku. Inwestycja obejmowała swoim zakresem również montaż małej architektury (ławek, siedzisk, leżaków, pergoli, stojaków rowerowych oraz koszy na śmieci). Dzięki wprowadzeniu różnorodnej roślinności na dużych powierzchniach zwiększono absorpcję wody opadowej oraz ograniczono jej odparowywanie. Ocienienie nawierzchni utwardzonych drzewami, krzewami i pergolami ma na celu zmniejszenie nagrzewania się powierzchni betonowych, co jest elementem walki z tzw. "miejską wyspą ciepła". Na terenie skweru założono również łąkę kwietną, która w połączeniu ze zróżnicowanymi bylinami stanowi pożytki dla owadów zapylających.
Skwer znajduje się w samym sercu miasta, w pobliżu cieszącego się wielką sympatią mieszkańców parku Chopina. Wpisuje się w koncepcję rozwoju miasta zielonego, ekologicznego, w którym można odpocząć Skwer Europejski to prawdziwa enklawa różnorodnej roślinności. Całości dopełnia ważny dla gliwiczan wątek historyczny – na skwerze ustawiono tablice zawierające informacje o przebiegającym tam dawniej Kanale Kłodnickim, jest też instalacja przestrzenna z kamieni pochodzących z dawnej śluzy kanału. Koncepcję i projekt zagospodarowania skweru przygotowała gliwicka Pracownia 44STO. Modernizacja zieleńca pochłonęła niemal 3,9 mln zł z budżetu miasta.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Na pierwszym planie widoczne dwie palmy w drewnianych donicach. Wokół palm ławki, pergola, kwitnące trawy. W tle budynki centrum Gliwic. Widok zadrzewionej alejki. Na pierwszym planie pergola, pod którą młodzi ludzie odpoczywają na ławce. Wokół widoczne są trawy, krzewy i drzewa. Widok o zachodzie słońca. Lampy oświetlają widok alejki. Na pierwszym planie trzy ławki, wokół kwiaty i drzewa. W tle budynki centrum Gliwic. Wieczorna panorama skweru. Na pierwszym planie dwa leżaki stojące na trawniku. W tle widoczne dwie duże palmy oraz bujna roślinność.