Przebudowa płyty Rynku w Gliwicach

Płyta Rynku w Gliwicach. Na pierwszym planie drewniane ławki oraz drzewa i krzewy. W tle widoczne kamienice Rynku. Zdjęcie
W ramach zadania wprowadzono nową oraz wymieniono istniejącą zieleń wysoką (11 szt. drzew) na terenie historycznego centrum miasta. Dzięki zastosowaniu modułów antykompresyjnych możliwe było nasadzenie drzew, których korony docelowo mają stanowić ocienienie płyty Rynku, tym samym jest to element walki z miejską wyspą ciepła. Jednocześnie w rabatach wokół drzew wprowadzono atrakcyjną zieleń niską, a dzięki nowym ławkom i stojakom rowerowym stworzono przestrzeń atrakcyjną dla osób przebywających na miejskiej Starówce.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Płyta Rynku w Gliwicach. Na pierwszym planie drewniane ławki oraz drzewa i krzewy. W tle widoczne kamienice Rynku. Widok na gliwicki ratusz. Wokół budowli kawiarenki, stylizowane latarnie i spacerowicze. W tle kamienice Rynku. Szpaler drzew, ławki oraz klomby umiejscowione wzdłuż jednego z boków Rynku. W tle widoczny fragment Ratusza oraz kamienice. Szpaler drzew, ławki, latarnie umiejscowione wzdłuż lokali gastronomicznych. W tle widoczne kamienice i fragment Ratusza.