Utworzenie Parku Doliny Białej Przemszy w Sławkowie

Widok z lotu ptaka na teren Parku Doliny Białej Przemszy z urządzeniami do rekreacji, oczkiem wodnym i fragmentem koryta rzeki Biała Przemsza. Zdjęcie
Celem inwestycji było zagospodarowanie nieużytkowanego od lat obszaru znajdującego się pomiędzy szkołą podstawową, a rzeką Biała Przemsza. W ramach zadania powstały: stanowiska i ścieżki edukacyjne wraz z tablicami informacyjnymi, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, urządzenia do plenerowej rekreacji. Stworzone zostało oczko wodne, a na całym terenie nasadzono ponad sto gatunków drzew, krzewów i kwiatów. Brzeg rzeki został umocniony. Na terenie parku zainstalowano obiekty małej architektury – kosze, ławki oraz ścieżka sensoryczna. W parku powstało również lapidarium, gdzie można oglądać interesujące okazy skał. Koncepcja lapidarium, które powstało w Parku Doliny Białej Przemszy w Sławkowie zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Inwestycja oddana została do użytku w 2021 roku. Teren został tak zaprojektowany, by można było go uzupełniać o kolejne atrakcje. Od otwarcia powstała tam dodatkowo plenerowa tężnia solankowa, tyrolka i krąg ogniskowy. Obiekt został wyposażony również w toalety publiczne. Park Doliny Białej Przemszy w Sławkowie szybko stał się jednym z najpopularniejszych miejsc do spędzania wolnego czasu, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów. W parku organizowanych jest wiele wydarzeń i imprez o charakterze turystycznym, kulturalnym i rozrywkowym dla osób w różnym wieku.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Widok z lotu ptaka na teren Parku Doliny Białej Przemszy z urządzeniami do rekreacji, oczkiem wodnym i fragmentem koryta rzeki Biała Przemsza. Widok z lotu ptaka na teren Parku Doliny Białej Przemszy z urządzeniami do rekreacji, oczkiem wodnym. Zdjęcie wykonane nocą, teren podświetlony światłem z zieloną poświatą. Teren ścieżki edukacyjnej z kamienną nawierzchnią, na pierwszym planie widoczna tablica drewniana i elementy małej architektury. Impreza plenerowa w Parku Doliny Białej Przemszy. Dzieci uczestniczące w piana party, na pierwszym planie urządzenie produkujące pianę. W tle urządzenie do plenerowej rekreacji.