Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów

Widok z lotu ptaka na ulicę Witczaka, w centrum Plac Zdrojowy, po prawej Plac Główny z Domem Zdojowym i Muszlą Koncertową. Zdjęcie
Przedmiotem projektu było wykonanie prac budowlanych w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju:
- kompleksową rewitalizację istniejącej promenady z ławkami,
- wprowadzenie placyku utwardzonego przy Domu Zdrojowym,
- remont ścieżek: wzdłuż frontu i tyłu muzeum, przy Domu Zdrojowym,
- kompletny remont Placu głównego parku, na nawierzchnię z wielkoformatowych płyt granitowych,
- remont zabytkowej Muszli koncertowej przy placu głównym,
- remont i wymianę na nowe istniejących schodków i murków oporowych,
- przywrócenie do zabytkowej tkanki Parku Zdrojowego, całego terenu Placu Zdrojowego o nawierzchni z wielkoformatowych płyt granitowych z kaskadami,
- wykonanie oświetlenia części parku.
Całość została tak zagospodarowana, by połączyć zabytkową parkową przestrzeń z współczesnym placem Zdrojowym, uwzględniając wszystkie elementy przestrzeni jak pomnik Ofiar Marszu Śmierci, Muszlę Koncertową i fontannę. Plac Zdrojowy stał się miejscem stworzonym do wypoczynku mieszkańców z miejscami do siedzenia i kaskadami wodnymi. To część, która stała się naturalnym przedłużeniem Parku Zdrojowego, uzupełniając jego funkcję. Dzięki nowym przestrzeniom odbywają się: jarmarki, wystawy, festiwale, a także różnego rodzaju koncerty, czy występy artystyczne.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Plac Zdrojowy z elementami kaskad, donicami z zielenią. W tle budynek Domu Zdrojowego oraz Muszla Koncertowa. Na pierwszym planie 4 granitowe kostki siedziska, z nimi zabytkowa Muszla Koncertowa w kolorze złamanej bieli, w tle zielen wysoka. Na pierwszym planie utwardzony placyk przy budynku Domu Zdrojowego, na placyku pergole z zielenią oraz ławki i stoły, w tle budynek Domu Zdrojowego i wysoka zieleń. Widok z lotu ptaka na ulicę Witczaka, w centrum Plac Zdrojowy, po prawej Plac Główny z Domem Zdojowym i Muszlą Koncertową.