Rozbudowa Budynku Jasienica 159 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy

W pierwszym planie zdjęcia widać pylon z rzeźbą św. Jerzego na koniu. Dodatkowo, na nim można dostrzec herby sołectw Gminy Jasienica. Za pylonem stoi budynek OSP Jasienica. Widoczny również jest fragment budynku Urzędu Gminy Jasienica. Po prawej i lewej stronie stoją ozdoby świąteczne. Zdjęcie
W miejscu parkingu przy budynku Urzędu Gminy zrealizowano wielofunkcyjny budynek mieszczący siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej, salę ślubów oraz salę sesyjną Gminy. Przy północnej ścianie istniejącego budynku Urzędu Gminy zaprojektowano hol wejściowy spinający funkcjonalnie część projektowaną i istniejący budynek. Do niego przylega bryła nowego budynku. Przy zachodniej ścianie w miejscu wjazdów do garażu zrealizowano przestrzeń publiczną stanowiącą tło dla gminnych wydarzeń – niewielki plac z amfiteatralnymi schodami łączącymi go ze skwerem. Plac przed wejściem jest częściowo zadaszony konstrukcją pergoli z drewna klejonego. Kompozycja budynku wynika w czytelny sposób z jego układu funkcjonalnego. Masywna bryła parteru podporządkowana jest wymaganiom sprawnego funkcjonowania jednostki ochotniczej straży pożarnej. Na technicznym prostopadłościanie OSP ustawione są pomieszczenia urzędu gminy. Forma tej kubatury powstała przez trzykrotnie powielenie archetypicznej formy domu z dwuspadowym dachem. Decydujące o wyrazie architektury budynku jest zastosowanie surowej blachy miedzianej, zarówno jako materiału na dach jak i na ściany górnej kondygnacji. Wraz z procesem utleniania się stopu miedzi budynek pokrywa się patyną, zmienia swój kolor na matowy i bardziej stonowany. Projektowany budynek jest połączony z istniejącym budynkiem łączniem mieszczącym hol wejściowy. Łącznik w dyskretny sposób spina ze sobą optycznie i funkcjonalnie oba budynki. Przeszklone ściany kurtynowe z obu stron dodają wnętrzu lekkości i pozwalają na przenikanie się wnętrza budynku z przestrzenią publiczną, która stanowi spójne uzupełnienie publicznej i ogólnodostępnej funkcji budynku.
Koszt robót budowlano-montażowych z wartością wbudowanych urządzeń: 14 700 000,00 zł. Termin rozpoczęcia inwestycji październik 2019 r. Termin zakończenia inwestycji: listopad 2022 r. Charakterystyka techniczna budowy powierzchnia terenu (m2): 4875 m2 powierzchnia zabudowy: 754 m2 kubatura budynków: 7462 m3 powierzchnia użytkowa: 897,41 m2
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Na pierwszym planie widoczny jest budynek OSP (Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy). Budynek OSP posiada garaże dla wozów strażackich. Przed budynkiem OSP widoczne są cztery samochody. To pojazdy strażackie, które są używane przez OSP do wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych. Na tym zdjęciu widoczny jest budynek OSP Jasienica. Widoczny jest także fragment budynku Urzędu Gminy Jasienica. W pierwszym planie zdjęcia widać pylon z rzeźbą św. Jerzego na koniu. Dodatkowo, w pierwszym planie można dostrzec herby sołectw Gminy Jasienica. W pierwszym planie zdjęcia widać pylon z rzeźbą św. Jerzego na koniu. Dodatkowo, na nim można dostrzec herby sołectw Gminy Jasienica. Za pylonem stoi budynek OSP Jasienica. Widoczny również jest fragment budynku Urzędu Gminy Jasienica. Po prawej i lewej stronie stoją ozdoby świąteczne. Na tym zdjęciu z lotu ptaka widoczny jest nowy budynek OSP Jasienica oraz budynek Urzędu Gminy Jasienica. Nowy budynek OSP Jasienica prezentuje nowoczesną architekturę i jest dostosowany do potrzeb straży pożarnej. Zdjęcie z lotu ptaka ukazuje oba budynki w kontekście ich otoczenia. Możemy dostrzec drogę, park, a także parking w ich sąsiedztwie.