Rewitalizacja ,,Stołówki Zakładowej" Huty Pokój w Rudzie Śląskiej

Pasmowo zasadzona roślinność wokół budynku, o różnej kolorystyce i wysokości stwarza wrażenia buszowania w zieleni, jednak prowadzone pomiędzy nią prostokreślne ścieżki wyznaczają jednoznacznie dojścia do budynku. Zdjęcie
Ruda Śląska położona 15 minut od centrum Katowic jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. Jedna z dzielnic, Nowy Bytom, zdominowana przez Hutę ,,Pokój”, pomimo że uznawana za centrum miasta, jest dzielnicą wymagającą przemiany funkcjonalnej oraz przestrzennej, a w szczególności tereny poprzemysłowe wokół Huty. W związku z tym podejmowane są różne próby rewitalizacji tego fragmentu miasta, w tym również zaproponowana przez nas implementacja nowej jakości architektury. Budynek starej stołówki był obiektem mocno zdegradowanym i zupełnie wyłączonym z użytkowania. Wnętrza, jak i teren wokół budynku przez lata zostały zaniedbane. Decyzją projektantów jak i inwestorów postanowiono, że zamiast wyburzać, można przekształcić obiekt i nadać mu nową funkcję i jakość. Prace projektowe obejmowały zmianę stołówki na przestrzenie biurowe zaaranżowane na call center. W trakcie prac projektowych stanęliśmy przed wyzwaniem rewitalizacji nie tylko obiektu poprzemysłowego, ale również terenów wokół niego. Surowe, przemysłowe sąsiedztwo warunkowało przyjęte decyzje projektowe. Poszukiwanie nawiązań kolorystycznych było kluczowym elementem przy projekcie elewacji, jednak najważniejszym okazało się odpowiednie dobranie zieleni wokół budynku. Wysokie trawy, o zróżnicowanej kolorystyce i typologii, spowodowały "zmiękczenie" terenów poprzemysłowych, nadając im lekkości tworząc przyjemne do użytkowania przestrzenie wokół budynku. Czarna cegła pojawiąjąca się na elewacji, stała się niejako tłem dla bujnie rosnącej roślinności, niemo obserwując odradzające się wokół niej życie.
Równie ważnym elementem projektu były kwestie środowiskowe i zastosowanie rozwiązań z zakresu projektowania zrównoważonego. W inwestycji zaprojektowane zostały liczne rozwiązania proekologiczne, między innymi system odzysku wody szarej, separator substancji ropopodobnych na parkingu, czy panele fotowoltaiczne na dachu. Udało się również wykorzystać materiały zastane, które pierwotnie miały zostać zutylizowane, jednak znalazły powtórne zastosowanie, na przykład w formie nawierzchni wybranych parkingów. Budynek stał się znaczącym miejscem w Rudzie Śląskiej – jakość użytych materiałów, prosty, klarowny pomysł oraz dobra jakość przestrzeni przyjaznej użytkownikom i mieszkańcom mają bezpośredni wpływ na trwający rozwój i przemianę miasta.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Pasmowo zasadzona roślinność wokół budynku, o różnej kolorystyce i wysokości stwarza wrażenia buszowania w zieleni, jednak prowadzone pomiędzy nią prostokreślne ścieżki wyznaczają jednoznacznie dojścia do budynku. W centralnej części widoku zlokalizowany został taras zewnętrzny wraz z półtransparentnym wysokim odgrodzeniem z wertykalną roślinnością. Na tarasie znajdują się przestrzenie do wypoczynku, wraz z doniczkową roślinnością towarzyszącą. Przed prostopadłościenną bryłą budynku znajdują się pasmowe nasadzenia traw dekoracyjnych o różnej wysokości, kolorystyce i typologii. Zewnętrzny taras zlokalizowany jest nad wjazdem do podziemnej części budynku. Poprzez jego znaczące wysunięcie względem elewacji obiektu pozwala w sposób niewidocznym zapewnić obsługę pomieszczeń technicznych. Dodatkowo pasmowe nasadzenia sprawiają, że taras niejako wyłania się z projektowanej roślinności. Elewacją budynku wykorzystująca okna o mocno widocznych refleksach pozwala pięknie współgrać z otaczającą zabudową, która odbija się w szybach. Zastosowana ciemna ceramika na budynku sprawia, że budynek jest niejako tłem dla otaczającej go zabudowy huty oraz roślinności wokoło.