Wodny Plac Zabaw w Pawłowicach

Na pierwszym planie widoczny jeden z wysokich pryszniców, w kształcie dużego motyla z którego wypływa woda. Na dalszym planie radosne dzieci na które tryska woda z podłogowych fontann, armatek wodnych i zraszaczy. W oddali widać drzewa. Dzień pogodny, słoneczny Zdjęcie
Wodny Plac Zabaw to nowe miejsce wypoczynku i integracji w gminie Pawłowice. Celem jego powstania było utworzenie bezpiecznej, atrakcyjnej i bezpłatnej przestrzeni dla całych rodzin, bez potrzeby wyjeżdżania poza teren gminy. W słoneczne dni przyciąga tłumy mieszkańców i gości z okolicznych miejscowości. Wodny Plac Zabaw wraz z znajdującą się obok siłownią plenerową, miasteczkiem ruchu drogowego i tradycyjnym placem zabaw tworzą duży, ogólnodostępny kompleks rekreacyjny. W centralnym miejscu Wodnego Placu znajduje się wydzielony teren o powierzchni 428 metrów kwadratowych ze zraszaczami, fontannami i armatkami wodnymi. Plac został wyposażony w przebieralnie oraz 3 brodziki wejściowe, każdy z prysznicem. Obok znajduje się wagonik górniczy wypełniony węglem podarowany przez KWK Pniówek. Z wagonika wypływa woda na ścieżkę z kamieni przeznaczoną do masażu stóp. Obiekt otoczony jest murkiem z siedziskami. Zabudowane zostały również elementy małej architektury tj. ławki, kosze, stojaki na rowery. Woda tryskająca z urządzeń spełnia wszystkie parametry wodny basenowej. Pod ziemią została zamontowana stacja uzdatniania wodny wraz z częścią technologiczną. Cała wodna strefa jest ogrodzona i oświetlona, ma także zamontowany monitoring wizyjny. Nawierzchnia wokół placu jest wykonana z kostki brukowej, ale pozostał również teren zielony, gdzie nasadzono 11 drzew, które w przyszłości zagwarantują naturalny cień. W ramach inwestycji wybudowano drogę dojazdową z ul. Wojska Polskiego do Wodnego Placu Zabaw. Całkowity koszt inwestycji wraz z dokumentacją projektową wyniósł: 3 609 370,33 zł, z czego 2 700 000 zł Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a 150 000 zł z Fundacji JSW. Inwestycja zakończyła się w listopadzie 2022 r.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Na pierwszym planie widoczny jeden z wysokich pryszniców, w kształcie dużego motyla z którego wypływa woda. Na dalszym planie radosne dzieci na które tryska woda z podłogowych fontann, armatek wodnych i zraszaczy. W oddali widać drzewa. Dzień pogodny, słoneczny Na pierwszym planie są aktywne fontanny wodne i prysznice, z których wydobywa się woda. Dookoła centralnego placu na nawierzchni brukowej stoją dzieci, każde z nich trzyma w ręku balon. Dzieciom towarzyszą osoby dorosłe-przedszkolanki. W oddali widać drzewa, a przed nimi znajdują się drewniane przebieralnie wraz z metalowo-drewanianymi toaletami. Na pierwszym planie znajduje się wagonik kopalniany wypełniony węglem, z którego wydobywa się woda. Usytuowany na małym fragmencie torowiska na wysypanej ścieżce z kamieni. Za wagonikiem wodny plac zabaw z fontannami, prysznicami, a z lewej strony placu piętrowy budynek. W tle znajduje się zielona roślinność Z przodu znajduje się brukowany chodnik z boku widoczny fragment trawy, drewniano-blaszany kosz na śmieci i latarnia uliczna. Na dalszym planie widok z frontu na wodnny plac zabaw, przy wejściu znajduje się brodzik z prysznicem, dalej fontanny, zraszacze i armatki wodne. Plac otoczony jest murkiem z siedziskami. Na ostatnim planie, drewniane przebieralnie oraz blaszane toalety. W tle widoczne drzewa.