Mini Park przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha w Częstochowie

Mini Park w Częstochowie przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha. W centralnej części znajdują się utwardzone alejki wraz z okrągłymi ławkami, na jednej z ławek siedzi osoba czytająca książkę. Obok duże zielone drzewa oraz kilka młodych jesionów i klonów, całość parku obsadzona bylinami. Park otacza chodnik. W tle spacerująca osoba, fragment ulicy z samochodami, budynkami oraz drzewami. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Zdjęcie
Mini skwer miejski i potrzeba przekształcenia tego fragmentu miasta wyłoniły się z realnej potrzeby mieszkańców do utworzenia w tym miejscu obszaru zielonego. Jest to małe centrum przesiadkowe autobusów miejskich, punkt i obszar o dużym natężeniu ruchu pieszych i podróżujących. Dodatkowo sąsiadująca przychodnia, parking, sklepy – wszystko to wpływa na spory ruch wielu osób w tym rejonie. Powierzchnia biologicznie czynna tego obszaru jest zmniejszona do absolutnego minimum. Duży procent powierzchni utwardzonych, wielkopowierzchniowy parking podnoszą temperaturę otoczenia, a tym samym powiększają dyskomfort dla oczekujących, zwłaszcza w miesiącach letnich. Stworzenie „zieleńca” z ławeczkami pod dużymi koronami drzew dałoby szansę chociaż na chwilę odpocząć w cieniu i ukryć przed palącym słońcem w upalne dni. „Przyjazny skwer” został zaprojektowany tak, aby była to przestrzeń w której chce się na chwilę zatrzymać, przysiąść, popatrzeć na kolorowe byliny, krzewy. Okrągłe ławeczki są ustawione tak, aby większą część czasu były w cieniu, jednak z każdej strony był widok na otaczające nasadzenia bylinowe. Zieleń została skomponowana tak, aby była pachnąca, kolorowa, ciesząca oko i przyjazna nie tylko dla ludzi, ale także dla zapylaczy. Miododajne gatunki przyciągną owady, bioróżnorodność pozytywnie wpłynie na lokalny ekosystem tego obszaru miasta, a w zupełności przepuszczalne dla wody kruszywo wymieszane z żywicą epoksydową nie będzie powiększać procentu nawierzchni zabetonowanej. Oświetlenie w godzinach nocnych zapewnią lampy bez zasilania miejskiego, z systemem solarnym.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Mini Park w Częstochowie przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha. Widok z lotu ptaka ukazuje trzy części parku oddzielone ścieżką, w centrum której znajdują się okrągłe ławki. Dolna największa część obsadzona dużą ilością bylin, małymi drzewami oraz krzewami wraz z lampami solarnymi. Górne części obsadzone krzewami i bylinami, zakończone masywnymi drzewami. Park otoczony chodnikiem. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Mini Park w Częstochowie przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha. Na pierwszym planie widoczne byliny oraz młody klon. W centralnej części alejka z okrągłymi ławkami, na których siedzą ludzie. W głębi młode drzewa i rabata. W tle większe budynki oraz parking z samochodami. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Mini Park w Częstochowie przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha. W centralnej części znajdują się utwardzone alejki wraz z okrągłymi ławkami, na jednej z ławek siedzi osoba czytająca książkę. Obok duże zielone drzewa oraz kilka młodych jesionów i klonów, całość parku obsadzona bylinami. Park otacza chodnik. W tle spacerująca osoba, fragment ulicy z samochodami, budynkami oraz drzewami. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. orientacja