Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej w Częstochowie

Plac Pamięci Narodowej w Częstochowie. Widok z lotu ptaka ukazuje cały plac wraz z przylegającymi do niego chodnikiem, ścieżką rowerową, pasem zieleni, ulicami miejskimi oraz Pomnikiem Poległym w Obronie Ojczyzny w centralnej części. W dolnej części znajdują się dwa skwery obsadzone niską jak i wysoką roślinnością. Górną część placu stanowi park z wydzielonymi ścieżkami, oświetleniem oraz ławeczkami. W parku znajduje się duża ilość rozmaitych drzew, krzewów oraz bylin. W tle panorama Częstochowy Zdjęcie
Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej w Częstochowie polegała na wprowadzaniu dodatkowej zieleni w przestrzeń publiczną. Jest to jeden z głównych celów projektu „CzęstoZielona” w ramach programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa”. Cel ważny w obliczu zmian klimatycznych, będący też elementem miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Podczas zazielenienia Placu Pamięci Narodowej nie zostało wycięte żadne drzewo. Projekt został tak przygotowany, że nie wystąpiły kolizje prac z drzewostanem. W sumie posadzono podczas prac 16 drzew i ponad 6000 krzewów i bylin (dokładny spis w załączniku). Poza tym prace objęły nowe oświetlenie placu oraz pomnika, remont i wyznaczenie nowych alejek spacerowych, zamówienie i montaż ławek oraz innych elementów malej architektury, gwarancję na wykonane prace i poszczególne elementy, itd. Zgodnie z umową zakres robót obejmował m.in.: - niwelację terenu, - uporządkowanie terenu, przycięcie drzew i krzewów, - wykonanie nawierzchni z tłucznia i kostki brukowej, - korektę układu ścieżek, - demontaż wskazanych w dokumentacji nawierzchni granitowych, - przeniesienie masztu flagowego, - wykonanie oświetlenia terenu i oraz iluminacji zieleni, - demontaż istniejących elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci), - montaż nowych elementów małej architektury (ławek, koszy, stojaków rowerowych) - wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu, - odtworzenie trawników, - nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, - roczną pielęgnację zieleni od odbioru inwestycji, - inwentaryzację powykonawczą.

W projekcie rewitalizacji przybyło 900 m kw. terenów zielonych, obecnie Plac będzie w połowie "zielony". Projekt rewitalizacji zakłada, że od strony ul. Sobieskiego zdjęte zostały granitowe płyty na powierzchni ok. 600 m kw., a od Śląskiej – na kolejnych 300 m. Najważniejszą częścią projektu wydaje się być jednak szpaler platanów, które zostaną zasadzone pod obu stronach ul. Śląskiej. Będzie ich łącznie 13, mają wysokość ponad 5m i obwód pnia 20-25 cm.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Plac Pamięci Narodowej w Częstochowie. Widok z lotu ptaka ukazuje cały plac wraz z przylegającymi do niego chodnikiem, ścieżką rowerową, pasem zieleni, ulicami miejskimi oraz Pomnikiem Poległym w Obronie Ojczyzny w centralnej części. W dolnej części znajdują się dwa skwery obsadzone niską jak i wysoką roślinnością. Górną część placu stanowi park z wydzielonymi ścieżkami, oświetleniem oraz ławeczkami. W parku znajduje się duża ilość rozmaitych drzew, krzewów oraz bylin. W tle panorama Częstochowy Plac Pamięci Narodowej w Częstochowie. Na pierwszym planie widoczne byliny takie jak: śmiałek darniowy, szałwia omszona, piórkówka japońska oraz kocimiętka. W głębi na tle budynków mieszkalnych oraz wysokich drzew na placu znajduje się Pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny 1939-1945. Pomnik tworzą dwie wynurzające się z ziemi kolumny pokryte granitowymi płytami. Na prawej kolumnie znajduje się napis „POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY”, a na jej szczycie umieszczona jest figura siedzącego orła z rozpostar Plac Pamięci Narodowej w Częstochowie. W centralnej części żwirowa alejka przecięta alejką z kostki granitowej. Po prawej stronie szeroki pas krzewów. Wzdłuż alejki elementy małej architektury: ławki, stojak na rowery z przypiętym rowerem, latarnia, kosz na odpady. Na dalszym planie rabaty z krzewami i bylinami oraz duże drzewa. W tle budynek mieszkalny wielorodzinny oraz fragment budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Plac Pamięci Narodowej w Częstochowie. W centralnej części Pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny z umieszczoną na szczycie figurą siedzącego orła z rozpostartymi skrzydłami. Przed nim szeroki pas gęsto rosnących krzewów. Na pierwszym planie utwardzona alejka z ławką z oparciem. Ławka znajduje się w cieniu rzucanym przez rosnące obok śliwy. W tle budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wysokie drzewa. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego.