Parking wraz z górną przestrzenią ekspozycyjną w Olsztynie

Widok na parking z lotu ptaka - miejsca parkingowe oraz panele fotowoltaiczne ustawione po prawej stronie na trawniku. Zdjęcie
W Olsztynie powstał parking wraz z górną przestrzenią ekspozycyjną, który był bardzo potrzebny zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Parking udostępniono bezpłatnie dla wszystkich użytkowników. Przestrzeń publiczna o wysokich walorach estetycznych i architektonicznych wpisana w otoczenie i nawiązująca do wzgórza zamkowego. Na zagospodarowanym terenie znajdują się gabiony wypełnione kamieniami wapiennymi, estetyczne ławki, nasadzenia roślin. Kamień wapienny nawiązuje do otoczenia – ruin zamku i terenów jury krakowsko-częstochowskiej. Na zagospodarowanym terenie znajduje się około 40 miejsc parkingowych oraz przestrzeń ekspozycyjna przypominająca scenę. W tym miejscu można organizować wystawy plenerowe, spektakle teatralne i koncerty.

Projekt zagospodarowania terenu za budynkiem urzędu Miasta i Gminy Olsztyn został nagrodzony podczas uroczystej XXIV Gali Budownictwa, która odbyła się 25 listopada 2022 r. w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Projekt został doceniony przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictw. Na szczycie parkingu, u podnóża góry zamkowej powstało miejsce przypominające plenerową scenę. Można tam organizować wystawy plenerowe, spektakle i koncerty z widokiem na Ruiny Zamku. Teatr Nowy z Częstochowy wystawił we wrześniu 2022 r. w nowej przestrzeni dwukrotnie spektakl „Ballady i Romanse”. W tle sceny jawił się lekko oświetlony zamek. Miejsce ma niepowtarzalny klimaty i potencjał.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Fragment rynku, bydynek urzędu miasta, parking dla samochodów i w tle ruiny Zamku w Olsztynie Widok na parking z lotu ptaka - miejsca parkingowe oraz panele fotowoltaiczne ustawione po prawej stronie na trawniku. Zbliżenie na schody z poręczą po prawej stronie, w tle kamienne gabiony oraz fragment ruin zamku w Olsztynie. na pierwszym planie kamienny gabion z krzewem, widok na parkingi i zaparkowane 4 auta na tle budynków..