Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy u. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II

Basen sportowy, na pierwszym planie basem wypełniony wodą, w tle przeszklona ściana i część sufitu. Zdjęcie
Dzięki realizacji projektu ulegająca degradacji Kryta Pływalnia i Siłownia została odnowiona i przebudowana. Zmodernizowana pływalnia i siłownia stworzyła kompleksowy obszar rekreacyjny, który stanowi ważny element bazy sportowo-rekreacyjnej dla miasta. Mieszkańcy mają większe możliwości wyboru czynnego wypoczynku i rekreacji. Rozszerzona oferta aktywnego spędzenia czasu wolnego na pływalni krytej oraz w strefie rekreacji (siłownia, fitness, saunarium) pozwoli na pełniejsze zaspokojenie mieszkańcom ich potrzeb. Inwestycja poprawiła także jakość przestrzeni publicznej, jaką tworzy obszar rekreacyjny, podniosła jej estetykę wzmocniła jej funkcjonalność. Dzięki przedsięwzięciom mającym na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, projekt przyczynił się do łatwiejszej obsługi osób odwiedzających, zaoferowania im szerszej oferty oraz wzmocnienia ogólnej atrakcyjności miasta i gminy. Układ funkcjonalny rozbudowy. Rozbudowano obiekt z zachowaniem w poziomie parteru istniejącej funkcji basenowej. W wyniku przebudowy powstało nowe zaplecze szatniowo – sanitarne dla głównej niecki basenowej oraz nowa hala z brodzikiem o wymiarach 12,5 x 6,0 m i głębokości 1,1 m z niezależnym zespołem szatniowo – sanitarnym. Na piętrze uruchomiono nowe funkcje uzupełniające: fitness, siłownia i gimnastyka korekcyjna z niezależnymi zapleczami szatniowo – sanitarnymi. W podpiwniczeniu powstało nowoczesne saunarium z dwiema saunami suchymi, jedna przystosowana do rytuałów saunowych, sauna mokra, natryski, basen schładzający, jacuzzi, wypoczywalnia z tężnią solną. Pozostałą powierzchnię zajmować będą pomieszczenia z urządzeniami technicznymi obiektu. Zakończenie realizacji II etapu inwestycji zamknęło przedsięwzięcie, które polegało na przebudowie Krytej Pływalni i Siłowni ŻeromPark

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Basen sportowy, na pierwszym planie basem wypełniony wodą, w tle przeszklona ściana i część sufitu. Basen do nauki pływania- basem wypełniony wodą, w tle duże okno, po prawej stronie pomoce do nauki pływania. Wanna SPA. Na pierwszym planie owalny basen z wodą, podświetlony, w tle basen w kształcie wielokąta na tle ciemnej ściany. Siłownia-pomieszczenie z ustawionymi wzdłuż ścian po prawej i lewej stronie urządzeniami do ćwiczeń.