Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu

Na pierwszym planie ukazane jest wejście do szkoły i prowadzący do niej brukowany chodnik, który po bokach otoczony jest zielenią - obsadzony krzewami. Przed wejściem po lewej stronie jest drewniana ławka. Zdj. przedstawia piętrowy gmach szkoły pokryty dachówką. Zdjęcie
Przedmiotowa inwestycja polegająca na termomodernizacji budynków w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu (Szkoła, bursa, warsztaty) miała na celu poprawę jakości powietrza, zredukowanie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza PM10 1,32t/rok, uzyskanie mniejszego zapotrzebowanie na ciepło.Efektem tych działań było zmniejszenie gazów w procesie spalania do atmosfery oraz zwiększenie wykorzystania instalacji wykorzystujących OZE.Prace przewidziane w ramach inwestycji przyczyniły się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, zmniejszenia energochłonności obiektu oraz poprawy estetyki budynków ZSAiO w Żywcu.Termomodernizacja zapewniła podopiecznym oraz personelowi placówki ZSAiO korzystne warunki przebywania na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Kompleksowe podejście do termomodernizacji obiektów szkolnych, zapewniło daleko idącą sprawność ekonomiczną i lepsze perspektywy funkcjonowania w kontekście wzrostu cen nośników energii. Zwiększenie estetyki powiatu, z uwagi na przeprowadzoną termomodernizację. Zwiększenie satysfakcji mieszkańców powiatu żywieckiego, dzięki objęciu istotnych z ich punktu widzenia obiektów pracami modernizacyjnymi. Dzięki tym pracom dokonana została promocja współczesnych systemów zwiększania efektywności energetycznej obiektów terenie Żywca oraz regionu. Nastąpiło zwiększenie świadomości mieszkańców Żywiecczyzny, w zakresie obecnych możliwości wykorzystania oferowanych na rynku systemów izolacji przegród obiektów, zamiany pozyskiwanej energii słonecznej na energię elektryczną, czy wykorzystania pozostałych odnawialnych źródeł energii w celach związanych z energetycznym zaopatrzeniem obiektów. Powyższe przekłada się na racjonalne wykorzystanie ograniczonych zasobów środowiska naturalnego.

Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez oddziaływanie na ochronę jakości środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami, przy korzystaniu z zasobów naturalnych nie należy kierować się jedynie zaspokajaniem własnych potrzeb, ale też brać pod uwagę przyszłe pokolenia i stan otaczającego środowiska. Projekt spełnia te założenia oraz tej polityki horyzontalnej rozwoju UE. Oszczędności dla Powiatu dzięki inwestycji:11tys. zł opłaty środowiskowej rocznie,280 ton węgla zużywanego przez szkołę, ograniczenie emisji CO2 porównywane do ok. 70 domów jednorodzinnych, oszczędność energii elektrycznej 46.781 kWh/rok,cieplnej 945.562 kWh/rok, Kotłownia węglowa 6szt. na 4 kotłownie gazowe .Termomodernizacja ZSAiO stanowczo służy poprawie jakości życia użytkowników, oraz ma pozytywny wpływ na wizualną stronę zagospodarowania Obiektów Zabytkowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Lokalizacja budynku szkoły wraz ze zmodernizowaną Bursą. Fotografia obrazuje rzut budynków, układ dróg i  drzewa z lotu ptaka. Widok całej szkoły z lotu ptaka wraz z otaczającą go roślinnością. Z tyłu lasek, z prawej strony parking samochodowy, natomiast z przodu widać część ogrodzenia zabytkowego gmachu szkoły. Na pierwszym planie ukazane jest wejście do szkoły i prowadzący do niej brukowany chodnik, który po bokach otoczony jest zielenią - obsadzony krzewami. Przed wejściem po lewej stronie jest drewniana ławka. Zdj. przedstawia piętrowy gmach szkoły pokryty dachówką. Warsztaty to podłużny budynek, pokryty elewacją w odcieniach beżu i szarości. Wszystko utrzymane jest w kolorystyce pasującej do pozostałych budynków. W tle widać część piętrowej Bursy.