Rewitalizacja Osady w Tychach

Zadaszony ganek do zabytkowego budynku mieszkalnego o ceglanych ścianach usytuowany na terenie z drzewami, trawnikiem i chodnikami. W tle zabudowania mieszkalne. Zdjęcie
„Osada” to dawne osiedle patronackie fabryki celulozy i zarazem jedno z najciekawszych założeń przestrzennych w Tychach. Budynki powstały na przełomie XIX i XX wieku. Prace na dawnym osiedlu rozpoczęły się od remontu budynków. Ich zakres obejmował renowację elewacji z cegły, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę lub naprawę dachów, wykonanie od wewnątrz ocieplenia ścian zewnętrznych, wzmocnienie stropów nad piwnicami, renowację klatek schodowych, przebudowę stref wejściowych do budynków. Wymienione zostały źródła ogrzewania i piece węglowe zastąpiono ekologicznymi dwufunkcyjnymi kotłami grzewczymi. Ostatnim elementem prac było nowe zagospodarowanie terenu, które ukończono w 2022 roku. Wybudowano drogi wewnętrzne i miejsca parkingowe, do budowy chodników wykorzystano kostkę granitową, która wcześniej była ułożona w innym miejscu miasta i na terenie osiedla zyskała drugie życie, tym samym podkreślając zabytkowy charakter miejsca. Na podwórku zamontowano nowe oświetlenie i ławki oraz posadzono drzewa i krzewy. Dla najmłodszych mieszkańców osiedla powstał wykonany z naturalnych materiałów plac zabaw. Dodatkowo odnowiono dwa budynki gospodarcze, które pochodzą z czasów budowy osiedla i stanowią jego integralną część. W budynkach „Osady” mieszczą się mieszkania komunalne, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi świetlicę dla dzieci „Baza”. Teren ma charakter przestrzeni otwartej. W niektórych zamurowanych wnękach okiennych umieszczono ceramiczne mozaiki, które powstały na warsztatach prowadzonych przez artystkę Martę Piróg.

 

Elżbieta Stankiewicz - autorka projektów modernizacji budynków Radomir Borodziuk - autor projektu zagospodarowania przestrzennego
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Widok zagospodarowania terenu z lotu ptaka. Plac zabaw z urządzeniami wykonanymi z drewna, w tle zabudowania mieszkalne. Plac zabaw z urządzeniami wykonanymi z drewna, na pierwszym planie ścieżka z okrągłych plastrów drewna. Zadaszony ganek do zabytkowego budynku mieszkalnego o ceglanych ścianach usytuowany na terenie z drzewami, trawnikiem i chodnikami. W tle zabudowania mieszkalne.