Rewitalizacja ul. Zaułek w Bytomiu

Zdjęcie pokazujące drewniano-metalową obudowę śmietnika z pergolą, obok długa prostokątna donica z roślinnością, w tle ściana kamienicy z oknami wychodzącymi na Zaułek. Zdjęcie
Zaułek to niewielka uliczka, wciśnięta pomiędzy miejskie zabudowania, łącząca Rynek z ul. Dzieci Lwowskich przylegającą do dużego centrum handlowego. Jest jedną z najstarszych uliczek w mieście z zachowanym średniowiecznym charakterem i brukowaną nawierzchnią pamiętającą XIX w. Z jednej strony zakończona jest szerszym placykiem - przestrzenią podwórkową przylegających do niej kamienic. I choć dziś nie pełni ważnej komunikacyjnej roli, stanowi malowniczy zakątek w centrum miasta. W ramach inwestycji przebudowano 75-metrowy odcinek ulicy z wykorzystaniem istniejącej kostki kamiennej, odnowiono granitowe rynsztoki oraz wykonano odwodnienie.W przestrzeni podwórka zamontowano donice z roślinnością, ławki, kosze na śmieci, estetyczną wiatę śmietnikową z pergolą, podświetlane gabloty wystawowe. Prace były prowadzone pod nadzorem archeologicznym oraz konserwatorskim. Teren ma być jak kiedyś przestrzenią kameralnych wydarzeń artystycznych, ale też miejscem, gdzie okoliczni mieszkańcy mogą przysiąść i odpocząć wśród zieleni. O zmierzchu teren jest jasny, bezpieczny i przytulny dzięki monitoringowi i nowoczesnemu oświetleniu, m. in. w postaci stylizowanych na stare latarni czy podświetlanych donic z roślinnością. W czasie godzin nocnych jest zamykany, natomiast w ciągu dnia dostępny zarówno dla mieszkańców przylegających do niego kamienic, jak i wszystkich przechodniów. Zrewitalizowany Zaułek otwarty został w grudniu 2022r. Prace realizowane były z inicjatywy mieszkańców, którzy od lat zgłaszali potrzebę nowego zagospodarowania przestrzeni, uchronienia jej przed zanieczyszczaniem oraz zwiększenia bezpieczeństwa w jej obszarze. Podczas konsultacji społecznych i samych prac udało się pogodzić kwestie techniczne, wiedzę historyczną i oczekiwania mieszkańców okolicznych domów.

Zadanie zrealizowano jako element większego projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z puli dla Bytomia jako Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI Bytom) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 26 097 898,45 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE - 15 351 000,00 zł. Wartość prac przy rewitalizacji Zaułka wynosiła ok. 1,3 mln zł. linki o inwestycji: https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Zaulek-w-nowej-odslonie-/idn:38750 https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-bytomski-zaulek-wypieknial-to-jedna-z-najstarszych-ulic-w-mi,nId,6472712#crp_state=1
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Zdjęcie pokazujące drewniano-metalową obudowę śmietnika z pergolą, obok długa prostokątna donica z roślinnością, w tle ściana kamienicy z oknami wychodzącymi na Zaułek. Wykonane po zmroku zdjęcie placyku na końcu uliczki od strony Rynku otoczonego kamienicami, z elementami zagospodarowania - gablotami na zdjęcia, ławkami, donicami z roślinnością i latarniami. Wykonane po zmroku zdjęcie placyku na końcu uliczki od strony Rynku otoczonego kamienicami, z elementami zagospodarowania - ławkami, donicami z roślinnością, obudową śmietnika i latarnią. Wykonane po zmroku zdjęcie placyku na końcu uliczki od strony Rynku otoczonego kamienicami, z elementami zagospodarowania - ławkami, stołem, donicami z roślinnością, obudową śmietnika i latarniami.