Centrum Przesiadkowe w Świerklańcu

Nowoczesne centrum przesiadkowe z lotu ptaka. W centralnej części zadaszone perony autobusowe wraz ze strefą zieleni. Obok wiaty ze stojakami na rower. W tle restrauracja w zabytkowym ceglanym budynku. Zdjęcie
Inwestycja w Świerklańcu, zgodnie z koncepcją i projektem obejmuje czterostanowiskowy peron o lekkiej konstrukcji dla autobusów krótkich i przegubowych, wyposażony w elektroniczne tablice LED, stanowiące element systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Obok znajdują się cztery stanowiska ładowania samochodów elektrycznych oraz miejsce przeznaczone w przyszłości dla roweru metropolitalnego wraz z stacjami serwisowymi rowerów i ładowarkami dla rowerów elektrycznych. Całość dopełniają elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne oraz zieleń). Przebudowane zostały skrzyżowania i zjazdy oraz oświetlenie istniejących i nowo powstałych przejść dla pieszych. W ramach inwestycji powstało także 60 miejsc parkingowych, w tym wyznaczone specjalnie dla osób niepełnosprawnych. Centrum jest też całodobowo monitorowane.

Niemal sześć milionów złotych kosztowało nowo wybudowane centrum przesiadkowe w Świerklańcu. Ponad 99% tej inwestycji pochodziło z zewnętrznych środków. Gmina Świerklaniec dołożyła do jego budowy zaledwie 58 tysięcy złotych, co stanowiło tylko 0,97% kwoty. Finansowanie projektu i budowy Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu przy ulicy Parkowej pochodziło z różnych źródeł: - środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 250 000 zł, - środków Unii Europejskiej z RPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 531 938 zł, - środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 125 460 zł, - budżetu Gminy Świerklaniec w kwocie 58 007 zł (0,97%). Łączny koszt projektu i budowy wyniósł 5 965 405 zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Nowoczesne centrum przesiadkowe z lotu ptaka. W centralnej części zadaszone perony autobusowe wraz ze strefą zieleni. Obok wiaty ze stojakami na rower. W tle restrauracja w zabytkowym ceglanym budynku. Nowoczesny przystanek autobusowy wieczorową porą w deszczu. Podświetlony delikatnym światłem. Na jednym z peronów żółty autobus przegubowy marki MAN z wyświetloną nazwą przystanku "ŚWIERKLANIEC PARK". Nowoczesny przystanek autobusowy wieczorową porą w deszczu. Podświetlony delikatnym światłem. Na jednym z peronów żółty autobus przegubowy. W tle podświetlony zabytkowy ceglany budynek restauracji "Villa Park". Dwóch mężczyzn w garniturach przechadza się po terenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. Po ich lewej stronie totem z oznaczeniem przystanku oraz peron. W tle ulica a dalej centrum handlowe.