Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Janów i Złoty Potok

Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Janów ze Złotym Potokiem. Jesienny widok na ścieżkę pieszo - rowerową wraz z oznakowaniem biegnącą wzdłuż ogrodzenia. Po prawej stronie pas zieleni, droga oraz las liściasty w pożółkłych jesiennych barwach. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Zdjęcie
Celem inwestycji jest poprawa standardu infrastruktury turystycznej poprzez przebudowę ścieżki pieszo - rowerowej zgodnej ze standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających urokliwe zakątki Gminy Janów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Ponadto poprawa zdrowia mieszkańców i turystów, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i udział w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i negatywnego wpływu na środowisko, wzrost atrakcyjności regionu oraz zwiększenie długości ścieżek rowerowych. Ścieżka została wykonana zgodnie z wytycznymi Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z Koncepcją Sieci Regionalnych Tras Rowerowych oraz standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej. W wyniku realizacji wybudowano: - ciąg pieszo – rowerowy o długości 933 m i szerokości 3,7m, - wykonano oznakowanie pionowe i poziomie , - wykonano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stację naprawy rowerów) - ciąg pieszy posiada szerokość 1,5 m i posiada nawierzchnie bitumiczną, - ciąg rowerowy posiada szerokość 2 m i posiada nawierzchnię bitumiczną, - oba ciągi są rozdzielone linią ciągłą i przerywaną o szerokości 0,2 m. Powstała ścieżka pieszo - rowerowa jest ogólnodostępna. Ścieżka jest dostosowana dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Cała infrastruktura jest również w pełni przyjazna dla seniorów, którzy mają okazję do wspólnego spędzania czasu podczas spacerów czy uprawiania nordic walking. Ponadto ścieżka posiada oświetlenie, co dodatkowo wpływa na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania, szczególnie dla osób niedowidzących.
Janów i Złoty Potok to sąsiadujące ze sobą miejscowości kluczowe pod względem organizacyjnym i turystycznym dla gminy Janów. Pomimo tego nie było między nimi dogodnego połączenia dla ruchu pieszego i rowerowego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz turystów. Dotychczasowy dukt był mocno wyeksploatowany i nie gwarantował komfortu oraz bezpieczeństwa użytkownikom. Sytuacja uległa zmianie gdy pod koniec 2021 roku zakończono budowę nowej, funkcjonalnej ścieżki pieszo-rowerowej. Ułatwia ona codzienne funkcjonowanie mieszkańcom Złotego Potoku, którzy w Janowie mogą skorzystać m.in. z opieki lekarskiej, apteki, biblioteki czy załatwić sprawy u urzędzie gminy. Nowa ścieżka zachęca do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu co sprzyja poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia. Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Janów ze Złotym Potokiem. Jesienny widok na ścieżkę pieszo - rowerową wraz z oznakowaniem biegnącą wzdłuż ogrodzenia. Po prawej stronie pas zieleni, droga oraz las liściasty w pożółkłych jesiennych barwach. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Janów ze Złotym Potokiem. Jesienny widok na ścieżkę pieszo - rowerową. Na pierwszym planie oznakowanie poziome ścieżki. Po lewej ogrodzenie. Z prawej strony pas zieleni oraz droga z jadącym samochodem. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Janów ze Złotym Potokiem. Na pierwszym planie grupa rowerzystów. Po prawej stronie kibice i jesienny las, w tle zabudowania. Z lewej strony kamerzysta. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Oficjalne otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Janów ze Złotym Potokiem. Na ścieżce przed wstęgą przygotowaną do przecięcia widać rowerzystów, przedstawicieli władz samorządowych, kościelnych, mieszkańców gminy oraz media. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego.