Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Grunwaldzka 80 w Jaworznie wraz z zagospodarowaniem terenu

Hala Widowiskowo-Sportowa w Jaworznie. Zdjęcie zrobione w nocy w ujęciu z lotu ptaka. Z lewej strony podświetlony budynek hali i jego przedpole z alejkami i zielenią towarzyszącą. W tle widoczne okoli
Przebudowa, która była faktycznie termomodernizacją i zmniejszyła zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną zakończyła się 7 grudnia 2020 r. Hala ma nową elewację wykonaną w technologii ściany kurtynowej z emaliowanych blaszanych łusek i świetliki na dachu, które w znaczący sposób wpływają na oszczędność energetyczną budynku. Nowa jest instalacja elektryczna i przeciwpożarowa. Hala zyskała również dodatkową przestrzeń - do obiektu dostawiono dwa pomieszczenia magazynowe. Dzięki temu rozwiązaniu uwolniona została przestrzeń pod trybunami. Wewnątrz budynku wyremontowany został hol, zakres to m.in.: nowa posadzka, odświeżone ściany, nowe wejścia, wyremontowana została szatnia główna i szatnie dla zawodników, remont przeszły toalety i łazienki. Parkiet w głównej części hali został odnowiony. Odzyskano również przestrzeń pod częścią trybun, gdzie powstała uniwersalna sala przeznaczona na konferencje, treningi czy też działalność wystawienniczą. Ważną zmianą jest nowy system przeciwpożarowy oraz możliwość zwiększenia liczby uczestników imprez organizowanych wewnątrz hali. Dotąd uczestniczyć w nich mogło nieco ponad 1300 osób, teraz ponad 2 tys. Z pewnością większy będzie komfort uczestników wydarzeń organizowanych w hali. Wszystko dzięki nowemu oświetleniu, systemowi nagłośnienia czy wentylacji. Otoczenie Hali również przeszło metamorfozę. Nowe schody, poręcze, balustrady, maszty. Wysłużone i zapadnięte kostki zostały zastąpione nowym brukiem dookoła hali, odnowione zostały murki oporowe, posadowiono ławki, powstała strefa spacerowa skomunikowana z pozostałymi elementami infrastruktury: parkingiem, kładką i skwerem. Od strony ul. Królowej Jadwigi wygospodarowano miejsce pod magazyn i parking dla potrzeb MCKIS. Łączny koszt prowadzonych prac to niemal 18,9 mln zł.

Zmiana wyglądu Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w centrum Jaworzna to wynik konkursu urbanistyczno-architektonicznego realizowanego wspólnie z SARP. Sąd konkursowy zalecił wprowadzenie kilku zmian do pierwotnej koncepcji, które zaowocowały przebudową typowej dla lat 80 hali wzorowanej na konstrukcji Kapelusza w Parku Śląskim. Bliźniacze hale powstały m.in. w Sosnowcu i Jastrzębiu. Nowoczesne rozwiązania zastosowane przy modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej w Jaworznie:
• zastosowanie świetlików w dachu budynku, które w znaczący sposób wpływają na wydajność energetyczną;
• wykonano kładkę łączącą ul. Grunwaldzką poprzez skwer kpt. Nowakowskiego z halą, z której mogą korzystać również osoby niepełnosprawne;
• poszerzono główne wejścia do budynku.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Hala Widowiskowo-Sportowa w Jaworznie. Zdjęcie zrobione w nocy w ujęciu z lotu ptaka. Z lewej strony podświetlony budynek hali i jego przedpole z alejkami i zielenią towarzyszącą. W tle widoczne okoli Hala Widowiskowo-Sportowa w Jaworznie. Na pierwszym planie chodnik i schody z balustradami prowadzące do wejścia. Elewacja boczna budynku przeszklona, przed nią wysoki mur oporowy. Po lewej stronie ra Hala Widowiskowo-Sportowa w Jaworznie. Na pierwszym planie długie schody z balustradami, za nimi zieleń, W tle budynek hali w części oszklony. Po prawej stronie budynek z cegły.Autor fotografii - Tom Hala Widowiskowo-Sportowa w Jaworznie. Zdjęcie zrobione w ujęciu z lotu ptaka. Z lewej strony podświetlony budynek hali i jego przedpole z alejkami i zielenią towarzyszącą. W tle widoczna panorama mia