Ławki przy tężni solankowej w Tychach

Ławki przy tężni solankowej w Tychach. Na tle wysokiej, ciemnej tężni widoczna jasna, drewniana bryła ławki z długim, dwustronnym siedziskiem i oparciem, usytuowana na utwardzonej nawierzchni, po lewe
Nowe ławki przy tężni solankowej w Tychach powstały z potrzeby użytkowników tego miejsca. Popularność tężni wśród mieszkańców Tychów sprawiła, że pierwotna ilość miejsc siedzących z biegiem czasu okazała się niewystarczająca. Nowe ławki zaprojektowane zostały z długimi siedziskami. Są to ławki dwustronne. Dwie z nich po jednej stronie mają siedziska o tradycyjnym wykroju, a po drugiej służące wypoczynkowi, na nich można odpoczywać w pozycji półleżącej. Ławki mają rzuty w formie łuku, co odpowiada układowi tężni. Zostały obłożone deskami z modrzewia syberyjskiego.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Ławki przy tężni solankowej w Tychach. Na pierwszym planie widoczna rabata kwiatowa, w głębi widoczna bryła ławki z długim, dwustronnym siedziskiem i oparciem na tle wysokiej tężni, usytuowana na utwa Ławki przy tężni solankowej w Tychach. Na pierwszym planie widoczna rabata kwiatowa, w głębi widoczna bryła ławki z długim, dwustronnym siedziskiem i oparciem na tle wysokiej tężni, usytuowana na utwa Ławki przy tężni solankowej w Tychach. Na pierwszym planie widoczna, na tle ciemnej tężni jasna, drewniana bryła ławki z długim, dwustronnym siedziskiem i oparciem, usytuowana na utwardzonej nawierzch Ławki przy tężni solankowej w Tychach. Na tle wysokiej, ciemnej tężni widoczna jasna, drewniana bryła ławki z długim, dwustronnym siedziskiem i oparciem, usytuowana na utwardzonej nawierzchni, po lewe