Rewitalizacja Ruin Zamku w Tworkowie wraz z przyzamkowym parkiem

Rewitalizacja Ruin Zamku w Tworkowie wraz z przyzamkowym parkiem. Zdjęcie wykonane w porze nocnej, widok na oświetlone ruiny zamkowe na tle nieba. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego.
Ruiny Zamku w Tworkowie stanowią zabytek wpisany do rejestru zabytków Województwa Śląskiego. Geneza obiektu sięga średniowiecza, a najstarsze części obecnej bryły pochodzą z renesansowej budowli z II połowy XVI wieku. Dzisiejszy, neorenesansowy charakter zamku nadała mu przebudowa rozpoczęta w 1860 r. przez słynnego architekta Carla Heydenreicha. W styczniu 1931 r. wybuchł w pałacu pożar, który strawił prawie cały budynek. Pałac nie został odbudowany. Od tego czasu obiekt był zaniedbywany przez powojennych właścicieli, co z roku na rok powodowało pogarszanie się jego stanu technicznego. Dzieła odbudowy w 2018 roku podjął się obecny właściciel – Gmina Krzyżanowice. Włodarzom bardzo zależało na bezpiecznym i kompleksowym udostępnieniu obiektu zwiedzającym, toteż w 2017 r. Gmina pozyskała w partnerstwie z czeską Gminą Šilheřovice środki z UE w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, na przeprowadzenie prac umożliwiających kompleksowe udostępnienie zabytkowych ruin dla mieszkańców i turystów. W zakres prac wchodziło m. in. odgruzowanie, rekonstrukcja murów i nadproży wykonanie żelbetowych konstrukcji dachu wozowni i 21 m wieży oraz stalowej klatki schodowej, jak też uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół ruin. W trakcie prac wywieziono 200 aut ciężarowych gruzu. Ruiny zamku otoczone są powstałym w XIV wieku parkiem, z licznymi starymi kasztanami, bukami i wiązami. W ramach ww. projektu dokonano również rewitalizacji przestrzeni parku - uporządkowano szatę roślinną i nasadzono nowe gatunki roślin. Odtworzono mały staw, a jego brzegi wzmocniono kamieniami i obsadzono krzewami rododendronów. Z dwóch źródełek poprowadzono cieki wodne, a na jednym z nich wytyczono ścieżkę rekreacyjno-zdrowotną wg założeń Kneippa oraz elementy małej architektury dla dzieci.

Obiekt oficjalnie otwarto latem 2020 roku. W weekend otwarcia odwiedziło go ponad 2000 osób. Dziś odtworzony i zabezpieczony obiekt oferuje odwiedzającym podróż do czasów szlacheckich rodów Eichendorffów i Reisewitzów. Dawne krużganki, arkady i korytarze pozwalają na własnej skórze doświadczyć trwającej od XIII w. historii tego miejsca. Pałacowa wozownia jest miejscem org. wydarzeń kulturalnych i tematycznych. W zachodnim skrzydle ruin, na wysokości 21 metrów,
w odtworzonej, zabytkowej wieży zegarowej, utworzono wieżę widokową z której rozpościera się wspaniały widok na miejscowość i sąsiednie tereny. Po zmroku podziwiać można iluminację świetlną ruin. Przedmiotowa wieża włączona została do szlaku wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia o nazwie "Silesianka". Ruiny zamku w Tworkowie są kluczowym zabytkiem i atrakcją promującą nowo powstałą markę turystyczną "Kraina Górnej Odry".

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Rewitalizacja Ruin Zamku w Tworkowie wraz z przyzamkowym parkiem. Widok na trawiastą polanę ze ścieżką spacerową, otoczoną wysokimi drzewami. W głębi na polanie widoczne urządzenia ścieżki zdrowia i urządzenia do zabawy dla dzieci. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego. Rewitalizacja Ruin Zamku w Tworkowie wraz z przyzamkowym parkiem. Zdjęcie wykonane w porze nocnej, widok na oświetlone ruiny zamkowe na tle nieba. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego. Rewitalizacja Ruin Zamku w Tworkowie wraz z przyzamkowym parkiem. Na pierwszym planie znajduje się trawiasta polana ze zbiornikiem wodnym w części centralnej. Zbiornik otaczają wysokie drzewa. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego. Rewitalizacja Ruin Zamku w Tworkowie wraz z przyzamkowym parkiem. Widok z lotu ptaka, Na pierwszym planie widoczne koryto rzeki, dalej wśród wysokiej zieleni widać ruiny zamku. W głębi, rozciągające się po horyzont, zabudowania miasta z dużym udziałem zieleni miejskiej.  Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego.