Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie na terenie pomiędzy Aleją Wolności, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Skłodowskiej-Curie oraz Aleją Bohaterów Monte Casino

Zielona Promenada Śródmiejska w Częstochowie na terenie pomiędzy Aleją Wolności, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Skłodowskiej-Curie oraz Aleją Bohaterów Monte Casino – aleja spacerowa z drzewami z lampami u
Przedmiotem zadania było kompleksowe zagospodarowanie i przekształcenie istniejącego zaniedbanego terenu w nowoczesny obiekt użytkowy – pasaż spacerowo-rekreacyjny wraz z urządzeniami i instalacjami niezbędnymi do jego funkcjonowania. Główna aleja Promenady prowadzi do centralnej części terenu z owalnym placem o charakterze wielofunkcyjnego placu sportowego z urządzeniami do ćwiczeń typu street workout. Dookoła placu centralnego znajduje się ścieżka do jazdy na wrotkach o nawierzchni antypoślizgowej żywicznej. W rozwiązaniach zagospodarowania wydzielono strefy o odrębnych funkcjach czynnego wypoczynku, cichego wypoczynku czy spotkań służących integracji społecznej. Przewidziano miejsca do rekreacji zarówno dla osób starszych, ludzi młodych oraz dzieci. Wydzielono plażę miejską o nawierzchni trawiastej wyposażoną w leżaki służącą odpoczynkowi przechodniów, użytkowników Promenady i gości odwiedzających obiekty zlokalizowane w pobliżu. Przed plażą miejską wykonano pas zieleni izolacyjnej, wyznaczono aneksy wypoczynkowe wyposażone w ławki z oparciem, zainstalowano stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Przewidziano pełną dostępność przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych a teren został oświetlony i objęty miejskim monitoringiem wizyjnym. Cała realizacja zakładała maksymalne pozostawienie i wykorzystanie istniejącej zieleni, dokonano obsiania trawą powierzchni terenów naruszonych realizacją infrastruktury technicznej i niezbędnymi pracami związanymi z koniecznością usunięcia nasypów i przeprowadzenia niwelacji terenu.

Dokonano nasadzeń 44 szt. drzew, w tym w obrębie strefy wejściowej klonu polnego w ilości 7 szt., brzozy brodawkowatej 2 szt. w części centralnej na koronie skarpy wykonano gęste nasadzenia z klonu pospolitego 31 szt., w strefie wejściowej na teren Promenady od strony ulicy Boya-Żeleńskiego 4 szt. brzozy użytecznej, na skarpach posadzono 1.600 szt. krzewów (irga płożąca).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Zielona Promenada Śródmiejska w Częstochowie na terenie pomiędzy Aleją Wolności, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Skłodowskiej-Curie oraz Aleją Bohaterów Monte Casino – aleja spacerowa z drzewami z lampami u Zielona Promenada Śródmiejska w Częstochowie na terenie pomiędzy Aleją Wolności, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Skłodowskiej-Curie oraz Aleją Bohaterów Monte Casino – zbliżenie na elementy do ćwiczeń na żw Zielona Promenada Śródmiejska w Częstochowie na terenie pomiędzy Aleją Wolności, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Skłodowskiej-Curie oraz Aleją Bohaterów Monte Casino – okrągły żwirowy plac z elementami do ć Zielona Promenada Śródmiejska w Częstochowie na terenie pomiędzy Aleją Wolności, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Skłodowskiej-Curie oraz Aleją Bohaterów Monte Casino – zdjęcie wykonane w porze nocnej, cała