Rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach

Rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach. Po lewej stronie wysokie drzewa. Na pierwszym planie trawnik  i aleja spac
Realizacja objęła remont i przystosowanie do nowych celów istniejących, nieużytkowanych ruin oficyny pałacu, stanowiących fragment dawnego założenia pałacowo-parkowego Tiele-Wincklerów z połowy XIX w. zlokalizowanego w Parku Ludowym w Bytomiu-Miechowicach wraz z zagospodarowaniem terenu rumowiska po pozostałej części budynku oraz jego najbliższego otoczenia z placami wewnętrznymi, ścieżkami parkowymi, małą architekturą i zielenią projektowaną. Wykonanie prac budowlanych i adaptacyjnych umożliwiło nadanie obiektowi funkcji kulturalnej i zachowanie dorobku kulturowego miasta. W wyremontowanym obiekcie działalność kulturalną prowadzić będzie Bytomskie Centrum Kultury organizując wystawy, koncerty kameralne, spotkania autorskie, warsztaty i inne imprezy kulturalne dla mieszkańców.
Całkowity koszt projektu: 11 645 314,67 zł Dofinansowanie ogółem (UE + Budżet Państwa): 6 612 117,92 zł Dofinansowanie UE: 5 916 105,51 zł Lata realizacji: 2015-2020.

Projekt realizowany był przy wsparciu środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z puli środków dedykowanych dla Bytomia jako Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI Bytom). Wynikał z Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+, wspierając działania w zakresie infrastruktury społecznej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego miasta.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach. Wnętrze nieumeblowanej sali. Na podłodze odnowiony parkiet, jasne ściany o Rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach. Po lewej stronie wysokie drzewa. Na pierwszym planie trawnik  i aleja spac Rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach. Widok nocny. Na pierwszym planie trawnik. W centralnej części oświetlona b Rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach. Widok nocny. Oświetlony fragment elewacji pałacu na tle nieba. Fotografia