Stanica Rowerowa Donnersmarcka w Kaletach

Stanica Rowerowa Donnersmarcka w Kaletach. Na pierwszym planie drewniane ogrodzenie. W centralnej części drewniana wiata. We wnętrzu stoły i ławki. Na zewnątrz przyległe, drewniane stojaki na rowery.
Głównym potrzebą utworzenia kolejnej stanicy rowerowej w naszym mieście był wzrost liczby rowerzystów przemierzających dukty leśne, których w Kaletach nie brakuje. Aby taka turystyka mogła odbywać się w sposób bezpieczny i zorganizowany niezbędny był rozwój infrastruktury rowerowej. Głównym celem realizacji tego przedsięwzięcia było stworzenie dla turystów miejsca wypoczynku oraz schronienia przed deszczem jak i palącym słońcem. Stanica Donnersmarcka, która jest druga w naszym mieście, powstała w 2020 r. Zlokalizowana została w leśnictwie Jędrysek, przy duktach leśnych, które chętnie i często wybierane są na rodzinne przejażdżki rowerowe. Duża drewniana wiata służy mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym Kalety, jako miejsce do wypoczynku podczas wycieczek rowerowych. Obiekt został wzbogacony także o niezbędną infrastrukturę tj. tablice z mapami tras oraz stację naprawy rowerów.
Miasto Kalety w ubiegłym roku zostało odznaczone po raz szósty w kategorii gmina do 10.000 mieszkańców tytułem „Gmina Przyjazna Rowerzystom” za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej m.in. za budowę tej stanicy.

Miasto Kalety na realizację stanicy rowerowej dokonało zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. W dalszej części postępowania Miasto Kalety uzyskano zaświadczenie w myśl prawa budowlanego, na podstawie którego Starosta nie wzniósł sprzeciwu do budowy stanicy rowerowej w leśnictwie Jędrysek.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Stanica Rowerowa Donnersmarcka w Kaletach. Na pierwszym planie nieutwardzony plac. W centralnej części drewniana wiata. We wnętrzu stoły i ławki. Na zewnątrz przyległe, drewniane stojaki na rowery. Po Stanica Rowerowa Donnersmarcka w Kaletach. Na pierwszym planie drewniane ogrodzenie. W centralnej części drewniana wiata. We wnętrzu stoły i ławki. Na zewnątrz przyległe, drewniane stojaki na rowery. Stanica Rowerowa Donnersmarcka w Kaletach. Na pierwszym planie  trawa, drewniane ogrodzenie i tablica informacyjna. W centralnej części drewniana wiata. We wnętrzu stoły i ławki. Na zewnątrz przyległe Stanica Rowerowa Donnersmarcka w Kaletach. Na pierwszym planie ludzie siedzący na ławkach przy stołach. W centralnej części drewniana wiata. W tle wysokie drzewa. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłasz