Przedszkole Gminne w Smolnicy, gmina Sośnicowice

Przedszkole Gminne w Smolnicy, gmina Sośnicowice. Na pierwszym planie plac zabaw. W tle budynek  nakryty dwuspadowym dachem pokrytym dachówką oraz wysokie drzewa. Fotografia pochodzi ze zbiorów zgłasz
Celem głównym inwestycji było zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury oświatowej. Istotnym celem zrealizowanej inwestycji była również poprawa bazy przedszkolnej, w pełni zaspokajającej potrzeby mieszkańców miejscowości oraz całej gminy Sośnicowice, poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Budowa nowego przedszkola stanowiła pilną potrzebę z uwagi na zły stan techniczny budynku dotychczasowego przedszkola oraz ograniczone warunki lokalowe. Nowy budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niniejsza inwestycja wpłynęła bezpośrednio na poprawę warunków nauczania, dała podstawę do nabywania umiejętności na wyższych szczeblach edukacji oraz w znaczący sposób zwiększyła szanse edukacyjne dzieci wiejskich. Realizacja zadania przyczyniła się do rozszerzenia oferty wychowawczo-dydaktycznej przedszkola w Smolnicy, której celem jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci i ich jak najlepsze przygotowanie do dalszego etapu edukacji. Dzięki budowie stworzona została większa przestrzeń dla przedszkolaków i większa liczba dzieci skorzysta z placówki. Układ budynków na działce oraz lokalizacja przeszkleń skutkuje korzystnym nasłonecznieniem sal dzieci oraz pozwala jednocześnie na pasywne zyski ciepła z promieniowania słonecznego. Budynek zaprojektowano dla 100 dzieci (4 sale po 25 dzieci wraz z węzłami sanitarnymi i magazynem oraz duża sala wielofunkcyjna), a także dla 25 osób pracujących na stałe ( opiekunowie, pracownicy administracji, personel sprzątający oraz pracownicy kuchni).
Budowa trwała od września 2019 r. do sierpnia 2020 r. Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło 31 sierpnia 2020 r., a od 1 września 2020 r. budynek rozpoczął swoją działalność.

Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Przedszkole Gminne w Smolnicy, gmina Sośnicowice. Widok dwóch obiektów od strony ulicy. W tle stare, wysokie drzewa. Fotografia pochodzi ze zbiorów zgłaszającego. Przedszkole Gminne w Smolnicy, gmina Sośnicowice. Zbliżenie elewacji przedszkola od strony ulicy. Dwie ściany szczytowe połączone prostokątnym obiektem z przeszklonym, kolorowym wejściem. Na pierwszym Przedszkole Gminne w Smolnicy, gmina Sośnicowice. Na pierwszym planie plac zabaw. W tle budynek  nakryty dwuspadowym dachem pokrytym dachówką oraz wysokie drzewa. Fotografia pochodzi ze zbiorów zgłasz Przedszkole Gminne w Smolnicy, gmina Sośnicowice. Na pierwszym planie trawnik i drzewa. W centralnej części plac zabaw z tartanową powierzchnią. W tle budynek z dwuspadowym dachem oraz wysokie drzewa.