Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów

Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów. Na pierwszym planie piesza ścieżka, trawnik, ławka oraz młode drzewa. W tle, na wzniesieniu, wysoka ceglana budowla w kształcie prostopadłośc
Najważniejszą częścią inwestycji było zneutralizowanie niebezpiecznych związków w gruncie i w wodach podziemnych. W dalszej kolejności uporządkowana została dzika roślinność. Istotną częścią przedsięwzięcia było zabezpieczenie ruin budowli po byłej koksowni, dzięki czemu stworzona została unikalna ścieżka dydaktyczna. Pracom konserwacyjnym poddano budynek wieży węglowej, zbiornik smoły i baterie pieców koksowniczych. Część stropu baterii służy jako taras, stanowiący punkt widokowy. Powierzchnię parku podzielono na dwie strefy – teren przylegający do zabytkowych obiektów zagospodarowano alejkami parkowymi i obiektami małej architektury, a północną część założenia zaaranżowano jako teren zielony bez wytyczonych ścieżek. Wybudowano dwa place zabaw dla dzieci, ustawiono ławki parkowe oraz leżaki. Obszar inwestycji oświetlono, wybudowano toaletę i utworzono miejsca parkingowe.
Celem realizacji było:
 • uzyskanie terenu oczyszczonego z odpadów i zanieczyszczeń,
 • przywrócenie równowagi środowiskowej,
 • zapobieżenie dalszej degradacji,
 • udostępnienie terenu rekreacyjnego.
Wartość projektu: 21 176 346,40 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 17 991 530,44 zł
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów. Na pierwszym planie słupki odgradzające chodnik od jezdni. W centralnej części elewacja frontowa wysokiej, ceglanej budowli w skrócie perspek Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów. Na pierwszym planie piesza ścieżka, trawnik, ławka oraz młode drzewa. W tle, na wzniesieniu, wysoka ceglana budowla w kształcie prostopadłośc Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów. Na pierwszym planie młode drzewa oraz trawnik. W centralnej części wysoka, cylindryczna budowla z otworem wejściowym. Dolna połowa wykonana z Na pierwszym planie piesza ścieżka, trawnik i ławki. W centralnej części plac zabaw. W tle trawnik, meble ogrodowe oraz wysokie drzewa. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego.