Centrum Badawczo - Rozwojowe firmy High Technology Machines w Gliwicach

Centrum Badawczo - Rozwojowe firmy High Technology Machines w Gliwicach - widok od frontu, na pierwszym planie pokryty granitowymi płytami plac ze stojakami na rowery i prostokątnymi trawnikami z młod
Obiekt CBR firmy High Technology Machines w Gliwicach obejmuje zespół 2 kondygnacyjnego budynku biurowego o powierzchni ok. 2000 m2 oraz hali wystawienniczo-laboratoryjnej o powierzchni ok. 1000 m2. Firma HTM jest dostawcą specjalistycznych rozwiązań numerycznych centrów obróbczych produkcji japońskiej firmy Okuma, ale także prowadzi szkolenia i badania z zakresu swojej działalności. Funkcje te powodują, że obiekt jest dostępny dla interesariuszy spoza firmy i w tym sensie stanowi przestrzeń publiczną. Szeroka dostępność była także główną determinantą kształtowania przestrzeni wewnętrznej oraz jej przenikania z otoczeniem budynku. Wyraża się ono nie tylko w ukształtowaniu funkcjonalnym, ale przede wszystkim przestrzennym. Obiekt biurowy podzielony jest na trzy bryły połączone atriami. Obejmują one kolejno– dostępną publicznie część szkoleniową oraz przeznaczoną dla pracowników i Zarządu. Łączące atria, poza funkcją komunikacyjną, stanowią przestrzenie interakcji społecznych i rekreacji, czemu sprzyja także ich bezpośrednia łączność z terenami zielonymi wokół obiektu. Część szkoleniowa ma także bezpośredni kontakt z częścią wystawienniczą oraz pieczołowicie zaaranżowanymi terenami zewnętrznymi. Dzięki organizowanym przez Inwestora szkoleniom oraz obszernemu showroomowi każda zainteresowana osoba może w przyjazny sposób poznać możliwości centrów obróbczych. Zarówno precyzja, z jaką kojarzy się działalność Inwestora, jak i dalekowschodnie pochodzenie rozwiązań, stały się bazą projektu, który jest formą opowieści o firmie, rdzeniu jej działalności oraz postrzeganiu biznesu zrealizowaną poprzez rozwiązania przestrzenne i plastycznej. W rezultacie uzyskano obiekt, który spełniając potrzeby użytkowe, skupia się przede wszystkim na kreowaniu inspirującej i przyjaznej przestrzeni.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Centrum Badawczo - Rozwojowe firmy High Technology Machines w Gliwicach – widok wnętrza jasnej sali konferencyjnej. Na pierwszym planie jasna posadzka, w głębi i po bokach rozmawiający ludzie. Po lewe Centrum Badawczo - Rozwojowe firmy High Technology Machines w Gliwicach – dwa widoki wnętrza, po lewej długi, jasny korytarz podzielony na segmenty, z drzwiami do pomieszczeń. Po prawej na pierwszym p Centrum Badawczo - Rozwojowe firmy High Technology Machines w Gliwicach - widok od frontu, na przeszklone, oświetlone od wewnątrz wejście do budynku. Zdjęcie wykonane o zmierzchu. Na pierwszym planie Centrum Badawczo - Rozwojowe firmy High Technology Machines w Gliwicach - widok od frontu, na pierwszym planie pokryty granitowymi płytami plac ze stojakami na rowery i prostokątnymi trawnikami z młod