Nitowana Wieża Ciśnień w Będzinie-Grodźcu

Nitowana wieża ciśnień w Będzinie-Grodźcu. Wieczorny widok z lotu ptaka na oświetlony teren wieży ciśnień. W centrum podświetlona nitowana, wysoka wieża w kształcie zadaszonego kielicha. Przed wieżą s
Nitowana Wieża Ciśnień jest istotnym elementem dziedzictwa kulturowego Będzina oraz ewenementem architektury poprzemysłowej na skalę kraju ze względu na swoją samonośną, stalową konstrukcję, gdzie poszczególne arkusze blachy łączone są nitami. Została wybudowana w 1902 r. przez warszawską firmę Drzewiecki & Jeziorański dla potrzeb Grodzieckiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych. Wieża służyła jako zbiornik wody dla pobliskiej kopalni „Grodziec”, browaru oraz osiedla robotniczego. Głównym założeniem projektowym jest wyeksponowanie wieży jako ważnego punktu dla miłośników turystyki postindustrialnej i zachęcanie do zapoznania się z jej historią. Do wieży można dotrzeć ścieżką wzdłuż osi widokowej, pokonując schodami różnicę terenu, gdyż usytuowana jest na wzniesieniu. Po drodze znajduje się plac pamięci z czterema ekranami multimedialnymi oraz tablicami informacyjnymi. Wokół znajdują się zaprojektowane w zieleni place: jeden – z elementami siłowni zewnętrznej oraz drugi – plac wypoczynku i miejsce rekreacji. Wokół wznosi się naturalny drzewostan oraz nasadzenia krzewów, które mają urozmaicać koloryt i sprzyjać zadumie.
Niniejsza realizacja przebiegała w dwóch etapach w ramach zadania pn. Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu – Miasto Będzin, współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Pierwszym etapem było zagospodarowanie otoczenia wieży ciśnień. Drugim etapem była rewitalizacja wieży ciśnień. Oba etapy zostały zamknięte 14 lipca 2020 r.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Nitowana wieża ciśnień w Będzinie-Grodźcu. Na pierwszym planie wybrukowany plac z ustawionymi na okręgu infokioskami i tablicami informacyjnymi, po bokach ławki. W tle widok na usytuowaną powyżej nito Nitowana wieża ciśnień w Będzinie-Grodźcu. Na pierwszym planie wybrukowany plac z tablicą informacyjną przedstawiającą wieżę ciśnień przed i po renowacji. W tle, na skarpie, otoczona wysokimi drzewami Nitowana wieża ciśnień w Będzinie-Grodźcu. Wieczorny widok z lotu ptaka na oświetlony teren wieży ciśnień. W centrum podświetlona nitowana, wysoka wieża w kształcie zadaszonego kielicha. Przed wieżą s Nitowana wieża ciśnień w Będzinie-Grodźcu. Na pierwszym planie betonowe schody z balustradami widok w dół w kierunku wybrukowanego placu z ustawionymi na okręgu infokioskami i tablicami informacyjnymi