Żelazny Szlak Rowerowy - budowa ścieżek rowerowych w ramach zagospodarowania ciągów kolejowych, na odcinku przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i Osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju

Żelazny szlak rowerowy – budowa ścieżek rowerowych w ramach zagospodarowania ciągów kolejowych… w Jastrzębiu –Zdroju. Widok z lotu ptaka. W centralnej części dwupoziomowe skrzyżowanie. Powyżej utwardz
Pomysł na Żelazny Szlak Rowerowy zrodził się z chęci wykorzystania wyłączonych od 20 lat z użytkowania linii kolejowych. Problem jaki stanowiły nieużytkowane, zdegradowane linie kolejowe, zmieniono w transgraniczny produkt turystyczny. Na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, trasa liczy niemal 10 km. W sumie Żelazny Szlak Rowerowy to łącznie 55 km przygody - widokowa trasa pozwalająca znaleźć wytchnienie w otoczeniu przyrody, udostępniająca urokliwe zakątki, historię kolei, bogactwo przyrodnicze i kulturowe pogranicza, a równocześnie umożliwia bezpieczne przemieszczanie się między połączonymi nią miejscowościami. Wzdłuż trasy jastrzębskiej znajdują się 4 większe punkty odpoczynkowe i kilka mniejszych. Wyposażone są one w infrastrukturę przyjazną rowerzystom – wiaty, ławki, stoliki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Sam Szlak, poza miejscami gdzie jest prowadzony drogami publicznymi lub alejkami parkowymi, wyłączony jest z innego ruchu niż rowerowy. Trasę wzbogacono o atrakcję jaką jest pumptrack do jazdy terenowej w miejscu dawnej stacji kolejowej w Ruptawie. Nawierzchnia ścieżki wykonana jest z mieszanki mineralno - epoksydowej na podbudowie z betonu i na znacznym odcinku została zabezpieczona barierkami. Całość tworzy przyjazną przestrzeń, która pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Unikatowa pętla Żelaznego Szlaku, łączy pięć gmin i miast po obu stronach granicy - po polskiej stronie przebiega przez teren Zebrzydowic, Jastrzębia-Zdroju i Godowa, a po stronie czeskiej Karwiny i Piotrowic koło Karwiny. Do wyboru są dwie pętle: główna o długości 55 km i alternatywna, licząca 42 km. Obie pętle Szlaku powstały w wyniku realizacji dwóch Projektów – „Żelazny szlak Rowerowy” oraz „Rowerem po żelaznym szlaku”, dofinansowanych z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Żelazny szlak rowerowy – budowa ścieżek rowerowych w ramach zagospodarowania ciągów kolejowych… w Jastrzębiu –Zdroju. Widok z lotu ptaka, na pierwszym planie utwardzona droga rowerowa wraz z miejscem Żelazny szlak rowerowy – budowa ścieżek rowerowych w ramach zagospodarowania ciągów kolejowych… w Jastrzębiu –Zdroju. Na pierwszym planie utwardzona droga rowerowa wraz z wjazdem do tunelu, powyżej kt Żelazny szlak rowerowy – budowa ścieżek rowerowych w ramach zagospodarowania ciągów kolejowych… w Jastrzębiu –Zdroju. Widok z lotu ptaka. W centralnej części dwupoziomowe skrzyżowanie. Powyżej utwardz Żelazny szlak rowerowy – budowa ścieżek rowerowych w ramach zagospodarowania ciągów kolejowych… w Jastrzębiu –Zdroju. Widok z lotu ptaka. W centralnej części dwupoziomowe skrzyżowanie. Poniżej utwardz